absurdně чешский

уродливо, гротескно

Перевод absurdně перевод

Как перевести с чешского absurdně?

absurdně чешский » русский

уродливо гротескно

Синонимы absurdně синонимы

Как по-другому сказать absurdně по-чешски?

absurdně чешский » чешский

směšně groteskně

Примеры absurdně примеры

Как в чешском употребляется absurdně?

Субтитры из фильмов

Tohle je to, čemu se absurdně říká můj byt.
Как это ни смешно, но это называют моей комнатой.
Ale chci vás varovat. Nejdřív to bude vypadat absurdně.
Но должен тебя предупредить - сначала это может показаться смешным.
Muž mého věku, když projeví city, riskuje, že bude vypadat absurdně.
В моем возрасте смешно проявлять эмоции.
Na mě tohle gesto působí neskutečně absurdně. Vyberete si prst a někomu ho ukážete.
Выглядит как случайное, нелепое действие выбрать палец и показать его кому-то.
Na první pohled to může vypadat zcela absurdně postavit ho před soud.
И с первого взгляда, процесс против него может показаться нелепостью.
To je až absurdně konkrétní.
Это нелепо. Дай посмотреть.
A program míchání DNA lidí a Minbarů zní absurdně, fantasticky ale jednou už to Delenn dokázala.
Программа по смешению человеческой и минбарской ДНК звучит абсурдно, фантастично но ее однажды уже осуществляли. Деленн показала им путь.
Vzpomínáte, jak absurdně vyváděli?
Помните то сумасбродство?
Vatikán je absurdně nabubřelý.
Похож на Лос-Анджелес, только с руинами.
Je to absurdně záludná otázka.
Это дурацкий каверзный вопрос.
Musíte být připraveni podstoupit riziko..může to vypadat absurdně.
Приходится идти на самый страшный риск выставить себя дураком.
Vím, že to zní absurdně, Claire.
Простите.
Vím, že to zní absurdně.
Знаю, звучит бредово.
Vím, že to zní absurdně, ale tak to je.
Знаю, звучит нелепо, но это так.

Из журналистики

Představa, že jedna země zahájí jaderný útok proti druhé, dnes působí téměř absurdně.
Сегодня же предположение о том, что одна из стран нанесет ядерный удар по другой, кажется почти смехотворным.
Je hlučný, hrubý, o většině věcí nemá zdání a jeho vyfoukaný blonďatý příčesek vypadá absurdně.
Он шумный, грубый, почти во всем невежественный и выглядит абсурдно со своим пушистым блондинистым зачёсом.
Na první pohled to působí absurdně: proč by někdo chtěl půjčovat peníze za negativní nominální výnos, když by si peníze prostě mohl nechat a alespoň v nominálních hodnotách netratit?
На первый взгляд, это кажется абсурдом. Кто захочет одалживать деньги ради отрицательного номинального дохода, если можно просто хранить их в банке или в наличной форме и, по крайней мере, не терять их номинальную стоимость?
To proto, že za svobodu pohybu bez pasové kontroly, kterou schengenské dohody přinesly většině zemí Evropské unie, platí zbytek Evropy cenu v podobě absurdně komplikovaného vstupního řízení do zemí EU.
Все дело в том, что ценой принесенной Шенгенским Соглашением свободы передвижения без паспортного контроля в пределах ЕС стала нелепо усложненная процедура въезда для остальных европейцев.
Před sto lety se dekolonizace nejevila o nic méně absurdně.
Столетие назад идея деколонизации звучала так же нелепо.
Zůstalo na jednotlivých občanech, často prostřednictvím absurdně odvážných veřejných postojů, aby základní premisy tohoto dokumentu dostaly reálnou podobu.
Индивидуальным гражданам было предоставлено самим осознавать основные предпосылки данного документа, часто посредством проявлений необъяснимой отваги.
Toho je částečně možno docílit výrazným omezením všech státních dávek a posunutím věku odchodu do důchodu ze současné, absurdně nízké úrovně.
Частично это осуществляется путем явного сокращенния пенсионных обязательств и увеличения пенсионного возраста, находящегося на абсурдно низком уровне.

Возможно, вы искали...