afghánský чешский

афганский

Значение afghánský значение

Что в чешском языке означает afghánský?

afghánský

афганский související s Afghánistánem

Перевод afghánský перевод

Как перевести с чешского afghánský?

afghánský чешский » русский

афганский афганистанский афга́нский

Синонимы afghánský синонимы

Как по-другому сказать afghánský по-чешски?

afghánský чешский » чешский

afgánský

Склонение afghánský склонение

Как склоняется afghánský в чешском языке?

afghánský · прилагательное

+
++

Примеры afghánský примеры

Как в чешском употребляется afghánský?

Субтитры из фильмов

Je tenhle člověk opravdu Afghánský cyklistický mistr?
Этот парень правда чемпион Афганистана по велоспорту?
Afghánský hrdina jezdí na tomhle kole od rána se zavázanýma očima.
Афганский герой на велосипеде с завязанными глазами с самого утра.
Afghánský cirkus!
Афганский цирк!
Zmatek v nějaký vlhký jeskyni na Afghánský hranici.
Заваруха в каких-то мерзких пещерах на афганской границе.
Čistý afghánský héro, kámo.
Поставщик - Афган, старик.
Banker k různým Afghánský teroristické skupiny.
Банкиру различных террористических группировок.
Výtěžky jdou na Sebastiánovu oblíbenou charitu, Afghánský vzdělávací institut.
Все сборы пойдут в любимый благотворительный фонд Малыша Себастьяна - Афганский Институт Обучения.
Takže. zabit jeden afghánský civilista - vedlejší ztráta.
Так. Один афганский гражданский убит, сопутствующие потери.
Doufám, že nebyl afghánský.
Надеюсь, он не из Афганистана.
Představ si jedinečný afghánský svetřík, který se třepotá ve větru, blízko zuřivých bláznivých potvor.
Теперь представь, единственный в своём роде свитер с вышивкой просто открыто висит рядом с сумасшедшими шлюхами.
Mimo základnu byl zadržen afghánský obchodník Zafar Hasani.
Афганский торговец Зафар Хасани был задержан за пределами базы.
Do té doby, budu upřímný. Někdo v Los Angeles financuje brutální útoky na afghánský a americký vojenský personál a teď máme ještě mrtvého federálního agenta.
До этого момента, давайте внесем ясность, кто-то в ЛА финансирует жестокие нападения на военнослужащих Афганистана и США, а теперь у нас еще и федеральный агент умер.
Hlavní afghánský vývoz.
Основной экспорт Афганистана.
Afghánský premiér Abdul Nazari se vrátil domů na ranní hrdinskou recepci.
Премьер-министр Афганистана Абдул Назари вернулся домой и сегодня утром участвовал в торжественном приёме.

Из журналистики

Je trpkou ironií, že země, jejichž vojáci v Afghánistánu nasazují život, jsou zároveň největšími trhy pro afghánský heroin.
Это горькая ирония, что страны, жизни солдат которых поставлены на карту в Афганистане, одновременно являются самыми большими рынками для афганского героина.
Tři problémy jsou dnes Afghánistánu nejzásadnějsí. Na prvním místě stojí jídlo pro afghánský lid - a to jak v zemi, tak v utečeneckých táborech mimo Afghánistán.
Три проблемы требуют немедленного решения, и самое важное - это накормить афганский народ, как внутри страны, так и в лагерях беженцев за пределами Афганистана.
Afghánský potenciál k pokroku však musí podepřít společná mezinárodní akce.
Но совместные международные действия должны поддержать потенциал Афганистана для развития.
OSN sehraje hlavní roli při rekonstrukci fungující vlády v zemi a při koordinování humanitární pomoci pro afghánský národ.
ООН будет играть центральную роль в воссоздании работающего правительства в этой стране и в координации оказания гуманитарной помощи афганцам.
Tam, kde kdysi vládl afghánský stát, vládnou dnes teroristé.
И там, где раньше правило государство, сейчас правят террористы.
Afghánský lid tehdy choval velké naděje na bezodkladně báječnou budoucnost.
В те дни у жителей Афганистана были большие надежды на то, что будущее моментально изменится к лучшему.
Z pákistánské podpory se vyvinuly dvě podoby Talibanu: afghánský Taliban podporovaný pákistánskou armádou a pákistánský Taliban coby úhlavní nepřítel pákistánské armády.
Поддержка Пакистана породила два воплощения Талибана: афганский Талибан, спонсируемый пакистанскими военными, и пакистанский Талибан, неизбежная расплата пакистанских военных.
Prezidentské volby v roce 2009 - v nichž byl na druhé funkční období zvolen Hamíd Karzáí - byly nesmírně svárlivou záležitostí a ani afghánský politický systém, ani mezinárodní společenství z nich nevyšly bez poskvrnky.
Президентские выборы 2009 года, на которых Хамид Карзай был переизбран на второй срок, были весьма спорным делом, и ни афганская политическая система, ни международное сообщество не прошли через него с честью.
Proces také musí zahrnovat skutečné odzbrojení, aby se zajistilo, že Afghánci nepadnou za oběť neutuchajícímu koloběhu násilí a že afghánský stát vybuduje opravdové řízení bezpečnosti.
Этот процесс должен также включать реальное разоружение, чтобы афганцы не стали жертвой продолжающегося цикла насилия и чтобы афганское государство установило подлинный контроль над безопасностью.
Částečnost, již má afghánský úspěch ve své povaze, nikterak nedokazuje tvrzení unilateralistů, nýbrž ilustruje přetrvávající potřebu spolupráce.
Поэтому частичный характер успеха в Афганистане не является доказательством правоты сторонников односторонних действий, а, наоборот, демонстрирует необходимость многостороннего сотрудничества.

Возможно, вы искали...