difrakční чешский

дифракционный

Перевод difrakční перевод

Как перевести с чешского difrakční?

difrakční чешский » русский

дифракционный

Синонимы difrakční синонимы

Как по-другому сказать difrakční по-чешски?

difrakční чешский » чешский

ohybový

Склонение difrakční склонение

Как склоняется difrakční в чешском языке?

difrakční · прилагательное

+
++

Примеры difrakční примеры

Как в чешском употребляется difrakční?

Субтитры из фильмов

Používají se v medicíně, difrakční optice a dokonce i v kosmetice.
Их используют в некоторых лекарствах, дифракционной оптике и даже в некотором косметическом сырье.

Из журналистики

O rok později obdržel vynikající krystaly hemoglobinu a brzy vytvořil tehdy nejlepší rentgenové difrakční obrazy.
На следующий год к нему попали отличные кристаллы гемоглобина, и вскоре он получил самые лучшие из когда-либо сделанных рентгенограмм.
Pozorovatelný difrakční obraz - tedy intenzita a pozice jednotlivých odrazů - představuje ale jen polovinu údajů potřebných k odvození struktury objektu způsobujícího ohyb.
Однако наблюдаемая дифракционная картина, т.е. интенсивность и положение отдельных отражений, предоставляет только половину информации, необходимой для определения структуры дифрагирующего объекта.

Возможно, вы искали...