difrakční mřížka чешский

Синонимы difrakční mřížka синонимы

Как по-другому сказать difrakční mřížka по-чешски?

difrakční mřížka чешский » чешский

ohybová mřížka

Грамматика difrakční mřížka грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает difrakční mřížka в чешском языке?

difrakční + mřížka · прилагательное + существительное

++

Примеры difrakční mřížka примеры

Как в чешском употребляется difrakční mřížka?

Из журналистики

O rok později obdržel vynikající krystaly hemoglobinu a brzy vytvořil tehdy nejlepší rentgenové difrakční obrazy.
На следующий год к нему попали отличные кристаллы гемоглобина, и вскоре он получил самые лучшие из когда-либо сделанных рентгенограмм.
Pozorovatelný difrakční obraz - tedy intenzita a pozice jednotlivých odrazů - představuje ale jen polovinu údajů potřebných k odvození struktury objektu způsobujícího ohyb.
Однако наблюдаемая дифракционная картина, т.е. интенсивность и положение отдельных отражений, предоставляет только половину информации, необходимой для определения структуры дифрагирующего объекта.

Возможно, вы искали...