p | í | px | PS

чешский

пи

Значение значение

Что в чешском языке означает ?

název písmena řecké abecedy (alfabety) Π, π mat. konstanta označující poměr obvodu kruhu k jeho průměru, přibližně 3,14

píča/paní

vyjadřuje pípání

Перевод перевод

Как перевести с чешского ?

чешский » русский

пи

Склонение склонение

Как склоняется в чешском языке?

· существительное

+
++

Примеры примеры

Как в чешском употребляется ?

Субтитры из фильмов

Proč kuřata pí.
Откуда типун.
Spočítej přesnou hodnotu konstanty pí.
Найди последнюю цифру числа Пи.
Jak víme, pí je iracionální číslo s nekonečným rozkladem.
Как известно, число Пи бесконечно, у него нет решения.
Ale koneckonců, třikrát tři je devět. A pokud to vydělíte polovinou jejího kubického obsahu ke vzorci, Pí na čtvrtou, myslím, že se mnou musíte souhlasit!
Но, в конце концов, три на три девять, и если вы делите наполовину его кубического объема по формуле, Пи в квадрате, я думаю, что вы должны будете согласиться со мной.
Hydrogen krát pí.
Водород, умноженный на пи.
Ale ano, pí!
Эти число пи!
To je pí.
Это пи?
Pí se používá k určení obvodu kruhu ve spojení s poloměrem.
Пи используется для нахождения длины окружности через радиус.
Zachráním s tebou princeznu Pí Pí.
Помогу тебе добраться до Карсон Сити и спасти принцессу Пи-Пи.
Zachráním s tebou princeznu Pí Pí.
Помогу тебе добраться до Карсон Сити и спасти принцессу Пи-Пи.
Tuvok-pí-Alfa.
Тувок-пи-альфа.
Hej, jen jsem počítala pí, abych se uklidnila.
О, эй, я просто вычисляю число Пи, чтобы успокоиться.
Když si zapamatuju 452 desetinných míst pí, pár stovek karet musí být maličkost.
Я запомнила 452 последовательности числа Пи, а запомнить карты - будет раз плюнуть.
Tuvok-pí-alfa.
Тувок-пи-альфа.