nynna | mynna | grynna | tynga

gynna шведский

покровительствовать, благоприятствовать

Значение gynna значение

Что в шведском языке означает gynna?

gynna

ge någon fördelar i förhållande till någon annan

Перевод gynna перевод

Как перевести с шведского gynna?

Примеры gynna примеры

Как в шведском употребляется gynna?

Субтитры из фильмов

Det skulle gynna familjen.
Это будет хорошо для семьи.
Jag skulle gynna dig bra själv över två terasser och. några apelsinträd.
Я бы не пожалел для вас двух цветников и аллеи апельсиновых деревьев.
Jag tycker inte man ska gynna det internationella monopolkapitalet.
Я считаю, что не нужно поддерживать транснациональную корпорацию и монополию.
Då ska man inte gynna amerikanska hamburgerkedjor.
Поэтому я не хочу поддерживать американского производителя гамбургеров. Что он сделали для нас, шведов?
Ni tittar på en kille som tidigare idag sa till en..att häftklamra horn på ett mus huvud för att gynna sin karriär.
Вы смотрите на человека, который еще сегодня велел прикрепить степлером рога к маленькой мышке, лишь бы угодить начальству.
Kom ihåg, detta år går över hälften av vår utdelning att gynna de äldre och psykiskt funktionshindrade.
Напомню, в этом году больше половины всей выручки пойдёт в помощь престарелым и умственно отсталым.
Om vedekrådet väljer att gynna mig.
Если я и правда в таком почете у Ассамблеи Ведеков.
Men varför vill du gynna mig mer än Mollari?
Но почему вы дарите мне преимущество над Моллари?
Ett öppet Cardassia skulle gynna hela sektorn.
Свободное общество на Кардассии принесет пользу всему сектору.
Du kommer inte att gynna affärerna.
Это может повредить делу.
Jag tror att det skulle gynna mitt folk.
Я верю, что обнаружение их было бы большим открытием для нашего народа.
Jag nämner inte dess namn för att inte gynna den.
Это был городок на восточном побережье, Не называю его, чтобы не рекламировать.
Det hade kunnat gynna oss båda.
Оба в выигрыше остались бы.
De flesta kom för att gynna hälsa och välmående, men mina vänner dök upp av en annan anledning.
Ежегодный сбор крови - традиция в Вистерии Лэйн. Жители приходят, чтобы продлить кому-то жизнь.

Возможно, вы искали...