in | int | zink | vink

ink шведский

Значение ink значение

Что в шведском языке означает ink?

ink

svulster på huden hos hästar och nötkreatur

Примеры ink примеры

Как в шведском употребляется ink?

Субтитры из фильмов

Jag har fått en ink bortkarvad.
Просто сделал небольшое шишкоудаление.
Vill du ha hjälp, Ink?
Да, я могу. Тебе нужна помощь, Инк?
Berättade inte Ink?
Инк не сказал тебе?
Varför ärren, Ink?
Откуда это уродство, Инк?
Jag heter Ink.
Меня зовут. Инк.
Jag är Ink.
Я Инк.
Det riktiga priset är Ink.
Сегодня настоящая награда ждет. Инка.
Jag är här för dig, Ink.
Я здесь ради тебя, Инк.
Mr No Ink. Mr Blank Page. Det finns inget där.
А ты, мистер Пустая Страница, мистер Безыдейный.