lubb | cabb | klabb | flabb

labb шведский

лаборатория, помо́рник, ласт

Значение labb значение

Что в шведском языке означает labb?

labb

laboratorium  Pelle har hittat nycklarna till skolans labb! laboration  Vi ska bara ha biologilabbar de närmsta två veckorna. fot av vissa sorters djur, tass  Såg du labbarna på den där bjässen? näve, stor hand underfamilj till familjen måsfåglar art inom underfamiljen labbar (Stercorarius parasiticus)  Labben är ovanlig i Sveriges inland, men ganska talrik längs kusten. individ från underfamiljen ovan  Det finns olika sorters labbar i Sverige och ingen av dem är vanlig i skogsmiljöer. individ av arten ovan  måsfågel

Перевод labb перевод

Как перевести с шведского labb?

Примеры labb примеры

Как в шведском употребляется labb?

Субтитры из фильмов

Det finns ett privat labb i Albany som kan analysera proverna.
В Олбани есть частная лаборатория, она готова провести исследование.
S labb.
Мы можем доказать, что Колберт был в оранжерее.
Jag såg att ett ljus föregick dig när du kom från vianernas labb.
Капитан, я заметил, что ваше появление ознаменовало свечение, когда вы возвращались из лаборатории Виан.
Du tjänar dem bäst inlåst i ditt labb i jakt på ett motgift.
Но вы поможете им лучше, работая в лаборатории. Советую вам оставаться там, пока не найдете лекарство.
Vi flyttar den nu och ordnar ett labb i Madison.
Мы вытаскиваем его и пошлём в лабораторию Мэдисона.
De skiljde mig åt från min familj, sökte igenom mitt labb och satte mig i den här fängelsehålan.
Меня оторвали от семьи, уничтожили мою лабораторию и посадили меня в этот застенок.
Det är dags att slänga allt i Waxflatters labb.
Хлам, скопившийся в лаборатории Ваксфлаттера, конечно, пойдёт на выброс.
Smyga in i deras labb? Vansinne! Löjligt!
Пробраться в лаборатории?
Riker, be labb 3 undersöka gammastrålningen.
Коммандер Райкер, распорядитесь, чтобы третья лаборатория начала серию тестов по гамма-радиации.
De andra åtta sfärerna är nog i ett cardassiskt labb, där någon vänder upp och ned och ut och in på dem.
Восемь остальных Сфер, возможно в кардассианской лаборатории, где их и расковыряют и на изнанку вывернут.
Det måste finnas något labb som kan testa den.
Должны быть какие нибудь лаборатории, которые делают анализы.
Det är ett däck med många ändamål. Ibland, när vi behöver ett extra labb eller.
В известном смысле, это палуба многоцелевого назначения иногда нам нужна еще одна лаборатория или.
Patienten är i med labb.
Пациент находится в Медлабе.
Bethel räddade honom från ett labb.
Где ты его взял?

Возможно, вы искали...