ar | ra | raz | zář

-ař чешский

Значение -ař значение

Что в чешском языке означает -ař?

-ař

přípona mužských podstatných jmen označující vykonávajícího určitou profesi nebo činnost  stolař, pekař, lyžař, ranař

Синонимы -ař синонимы

Как по-другому сказать -ař по-чешски?

-ař чешский » чешский

-ář -íř -ér -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -er -ec