zář | ráz | žár | Vár

-ář чешский

Значение -ář значение

Что в чешском языке означает -ář?

-ář

přípona mužských podstatných jmen označující vykonávajícího určitou profesi nebo činnost  farář, kolář, hvězdář, hokynář, žhář přípona analogická k latinské příponě -arium  herbář, skicář, Wikcionář

Синонимы -ář синонимы

Как по-другому сказать -ář по-чешски?

-ář чешский » чешский

-ař -íř -ík -ér -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -er -ec