русский | английский | немецкий | чешский
cn | dns | an | ana

-né чешский

Значение -né значение

Что в чешском языке означает -né?

-né

odvozuje názvy poplatků ze substantiv všech rodů  vodné, stočné, vstupné