in | ni | inu | oni

-ní чешский

Значение -ní значение

Что в чешском языке означает -ní?

-ní

přípona tvořící podstatné jméno z sloves  hackování  háčkování  hákování