русский | английский | немецкий | чешский
cnc | -ти | an | ana

-ní чешский

Значение -ní значение

Что в чешском языке означает -ní?

-ní

přípona tvořící podstatné jméno z sloves  hackování  háčkování  hákování