na | rna | ona | Ina

-na чешский

Значение -na значение

Что в чешском языке означает -na?

-na

označuje místo, kde se děje to, co popisuje slovo, z něhož je výsledné slovo utvořeno  udírna, hovorna, prodejna, sběrna, herna, kazatelna označuje místa jinak související se základovým slovem  prádelna neproduktivní typ ženských činitelů  drbna, běhna, klepna  Přemyslovna, Ivanovna  kníže -> kněžna