à | á | а | ж

a чешский

и

Значение a значение

Что в чешском языке означает a?

a

první písmeno abecedy hud. tón o frekvenci asi sto deseti hertzů resp. jiný tón odlišný o jednu či více oktáv

a

и spojuje dvě slova nebo dvě části věty  jídlo a pití  Zpívali jsme a tančili. označuje sčítání  Sedm a pět je dvanáct. vyjadřuje rozpor  Bylo mu zima, a stejně domů nešel.  Já jsem ti věřil, a tys provedl takovou lumpárnu. před spojkami označujícími důsledek nemá vlastní význam a může být vynecháno  Byla velmi unavená, a tak šla spát brzy. samo označuje důsledek  Bylo mu horko, a otevřel okno.

a

navazuje na předchozí věty  A co bude dál?

a

hud. název tónu, noty nebo akordu

A

(slangově v erotických službách) anál  Mám ráda, když mi přítel dělá A.

Перевод a перевод

Как перевести с чешского a?

a чешский » русский

и а но да же

A чешский » русский

А

Синонимы a синонимы

Как по-другому сказать a по-чешски?

Примеры a примеры

Как в чешском употребляется a?

Простые фразы

A co pak?
Так что?
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Je to otázka života a smrti.
Это вопрос жизни и смерти.
Má zelené oči a světle hnědé vlasy.
У неё зелёные глаза и светло-каштановые волосы.
Šel jsem dlouho pešky a unavil jsem se.
Я долго шёл пешком и устал.
Seděl a popíjel víno.
Он сидел и пил вино.
Dal si do čaje trochu cukru a mléka.
Он добавил в чай немного сахара и молока.
V právnických dokumentech se často používají složitá slova a fráze.
В юридических документах часто используются сложные слова и фразы.
Barcelona je hlavní město Katalánska a druhé největší město ve Španělsku.
Барселона - столица Каталонии и второй по величине город в Испании.
Sýr a máslo se vyrábějí z mléka.
Сыр и сливочное масло делаются из молока.
Málo obchodů a kino úžasné.
Мало магазинов, и кинотеатр ужасный.

Субтитры из фильмов

Jak jsem čekal, Sawasaki a jeho lidi byli přece jen užiteční.
Савасаки и его головорезы пригодились.
Také už máme zjištěno, kde jsou umístěny všechny sluneční panely a zásobníky energie v každém osídlení.
Мы также получили схему расположения солнечных батарей и энергетических станций в каждом поселении.
A co naše pomoc, jak jsme se o ní bavili?
Как насчёт поддержки?
A co Toudou?
А Тодо?
Jen sehnat pec a přísady nás přišlo na fůru peněz.
Чего стоят одни ингредиенты и духовка.
A také jste pozvala televizní reportéry.
Ещё и телевидение пригласила.
Na bojišti jsi mnohem krásnější a víc oslňující než jakákoliv květina nebo motýl na louce.
В бою ты прекраснее и очаровательнее любой бабочки или цветка на свете.
Vojáci a lidi od televize jsou všude okolo.
Всюду солдаты и СМИ. если тебя схватят?
Zrovna teď mám plné ruce práce se školním festivalem a plánováním převratu.
Сейчас я занят школьным фестивалем и переворотом.
Pospěšte si a jděte.
Поспешите уйти. Оги?
Je nebezpečné, abych ho použil na Ougiho a tu neznámou ženu. A navíc.
Слишком опасно использовать его на Оги и на ней.
Je nebezpečné, abych ho použil na Ougiho a tu neznámou ženu. A navíc.
Слишком опасно использовать его на Оги и на ней.
Udržíš tajemství o mně a o bráškovi?
Можешь сохранить секрет обо мне и брате?
A díky tomu mezi tebou a Lelouchem vznikl tenhle krásný vztah.
И это ставило Лелуша в тупик.

Из журналистики

A co se nestalo?
И что бы вы думали?
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
Наоборот, многие утверждают, что длительный рост цен на золото частично вызван разработкой новых финансовых инструментов, облегчающих торговлю и спекуляцию золотом.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
В данном утверждении, вероятно, есть крупица истины, а также доля иронии.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
С моей точки зрения, наиболее сильным аргументом, оправдывающим сегодняшнюю высокую стоимость золота, является значительное усиление Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в мировой экономике.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
В конце концов, за золото не выплачиваются проценты, а за его хранение даже приходится тратить некоторые средства.
PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
ПАРИЖ - по мере расширения и усугубления экономического кризиса, мир обратился к истории в поисках параллелей, которые могли бы помочь пониманию того, что происходит.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Сегодняшнее настроение является намного более пессимистичным, с изобилием ссылок на 1929 и 1931 года, даже если некоторые правительства продолжают действовать так, как если бы кризис являлся скорее классическим случаем, чем исключением.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Сегодняшнее настроение является намного более пессимистичным, с изобилием ссылок на 1929 и 1931 года, даже если некоторые правительства продолжают действовать так, как если бы кризис являлся скорее классическим случаем, чем исключением.
Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
Как считают многие последователи Рональда Рейгана, именно благодаря ему и его целенаправленной гонке вооружений советская экономика оказалась на грани срыва. Таким образом, Рейган продемонстрировал превосходство либерального общества и свободного рынка.
Samozřejmě, mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly.
Разумеется, между сегодняшним днём и 1989 годом существуют и очевидные различия.
Zaprvé a snad především, revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou.
Первым, и, возможно, главным, является тот факт, что революции 1989 года и последовавший развал Советского Союза положили конец разделению мира на два лагеря.
Zaprvé a snad především, revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou.
Первым, и, возможно, главным, является тот факт, что революции 1989 года и последовавший развал Советского Союза положили конец разделению мира на два лагеря.
Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho, jak by svět mohl vypadat, až krize konečně odezní.
Будучи приглашённым профессором в Гарварде и Массачусетском технологическом институте, я располагаю неплохой перспективой того, как может выглядеть мир после завершения кризиса.
Člověk cítí cosi jako formování vesmíru, jemuž budou dominovat Amerika a Asie.
Впечатление создаётся такое, что рождается новая вселенная американско-азийского превосходства.