abatyše чешский

аббатиса

Значение abatyše значение

Что в чешском языке означает abatyše?

abatyše

аббатиса, игуменья představená kláštera u ženských řádů  Kunhuta Přemyslovna se stala abatyší kláštera Na Františku a pečovala o nemocné.

Перевод abatyše перевод

Как перевести с чешского abatyše?

Синонимы abatyše синонимы

Как по-другому сказать abatyše по-чешски?

abatyše чешский » чешский

převorka matka představená představená matka

Примеры abatyše примеры

Как в чешском употребляется abatyše?

Субтитры из фильмов

Jsem tu z příkazu abatyše.
Вовсе нет. Мать-настоятельница заставила меня приехать.
Nevím, co všechno vám abatyše řekla.
Мария. - Не знаю, всё ли вы знаете.
Takže děti, bratři, půlcizinci, vážně, i abatyše, všichni sem dorazili a civěli v úžasu, jako by v naší kuchyni seděla sama Somni.
Теперь вся родня и братеи, и полузнакомцы, даже сама Аббатисса, приходят и стучатся к нам, и смотрят, разинув рот, будто сама Сонми сидела на нашей кухне.
Děkuju, abatyše, děkuju.
Спасибо, спасибо тебе, Аббатисса.
Tvá předpověď se plní, abatyše.
Твое пророчество сбывается, Аббатисса.
Abatyše, rychle, Baileyovic holka.
Аббатиса скорее, там девочка Бейли.
Znám víru Údolňáků, vím, že abatyše říká, že Sonmi byla zázrakem, zrozená Moudrem boha Darwina, jenže to není pravda pravdoucí.
Я знаю о верованиях Долины. Я знаю, что Аббатисса учит, что Сонми была чудом, рожденным от бога Дарвина Мудрого. Но это не правда-истина.
Vaše nabídka pomoci je velkorysá, prefekte, ale abatyše je zcela schopná vést modlitbu za své stádo.
Ваше предложение о помощи великодушно, префект, но мать-настоятельница вполне может провести службу для своей паствы.
Ale abatyše denně posílala Devítce hlášení.
Но настоятельница отправляла Девяткам ежедневные отчеты о здоровье.
Jeden přeživší. Abatyše.
Настоятельница.
Jak se abatyše dozvěděla, že nosí posledního z rodu Lahani, přesunula ji.
Когда настоятельница узнала, что та носит последнего из рода Лахани, перевезла её.
Jen abatyše a ostatní sestry vědí kam.
Только настоятельница и другие сёстры знают её местонахождение.
Abatyše má jednu podmínku.
У настоятельницы только одно условие.
Poslala nás abatyše. Jsme tu, abychom Constance odvezli.
Мы здесь, чтобы немедленно забрать суррогат.

Возможно, вы искали...