absorpce чешский

поглощение

Перевод absorpce перевод

Как перевести с чешского absorpce?

Синонимы absorpce синонимы

Как по-другому сказать absorpce по-чешски?

Склонение absorpce склонение

Как склоняется absorpce в чешском языке?

absorpce · существительное

+
++

Примеры absorpce примеры

Как в чешском употребляется absorpce?

Субтитры из фильмов

Absorpce mě vyvedla z rovnováhy.
Их прочтение меня расстроило.
No, mám trochu problémy s kontrolováním neutronové absorpce.
Должен признаться, у меня проблемы с контролем за нейтронным поглощением.
Inhalace, absorpce?
Ингаляция или впитывание сквозь кожу?
Míra absorpce je přesně, jak jsem očekával.
Поглотительный уровень в норме.
Protokol říká, že můžeme udělat test absorpce jódu.
Согласно протоколу, мы должны провести тест на усваиваемость йода.
Udělejte test jodové absorpce.
Проводите тест на усваиваемость йода.
Ano, stačí to nasypat do pití nebo prášek fouknout do obličeje a absorpce nosem a kůží je skoro okamžitá.
Да, они подмешивают его в твой напиток, или распыляют порошок тебе в лицо, и сразу же происходит впитывание через слизистую носа.
To by mělo uvolnit trvalý tlak a vrátit schopnost absorpce nárazů, kterou jste za ty roky ztratila.
Это должно смягчить концентрическое давление, вернув вам амортизацию, которую вы потеряли за годы тренировок.
Takže byste mohl vypočítat čas smrti pomocí stavu půdy a rychlosti absorpce krve?
Так может ы сможешь выяснить время смерти. На основании состояния земли и скорости абсорбции его крови?
Snažím se přijít na rychlost absorpce krve u hortenzií.
Я пытаюсь экстраполировать скорость поглощения крови жертвы кустами гортензии.
Ale na základě úrovně toxicity a míry absorpce, kdy. mezi 7:00 a 9:00 ráno.
Но судя по уровню токсичности и степени поглощения время отравления - между 7 и 9 часами утра.

Из журналистики

Na mezi rentability je ale hospodářský růst silně vychýlen směrem k exportům a fixním investicím jako primárním prostředkům absorpce převisu pracovních sil a šíření prosperity.
Но, по сути, экономический рост очень сильно перекошен в сторону экспорта и инвестиций в основной капитал, которые используются в качестве основного средства для поглощения избыточной трудовой силы и все более растущего благосостояния граждан.
Je paradoxní, že právě ty vlastnosti nanomateriálů, jež mohou vzbuzovat obavy, například buněčná absorpce nanočástic, jsou vlastnostmi žádoucími pro prospěšné využití v lékařských aplikacích.
Надо отметить, что вызывающие тревогу свойства наноматериалов, как, например, взаимодействие наночастиц с клетками, часто являются свойствами, желательными для использования в медицине.

Возможно, вы искали...