abstrakcionizmus чешский

Значение abstrakcionizmus значение

Что в чешском языке означает abstrakcionizmus?

abstrakcionizmus

umělecký směr či tendence založená na zdůrazňování abstraktních a formálních prvků vypouštěním konkrétních smyslových objektů

Возможно, вы искали...