русский | английский | немецкий | чешский

agitace чешский

Толкование Чешский толковый словарь

Что в чешском языке означает agitace?

agitace

агитация sociol., žurn., pol. organizované úsilí kanditátů či politických stran přesvědčit potenciální voliče, aby podporovali předložený program  "Republice více práce - to je naše agitace!" bylo prý heslo komunistické strany v roce 1946. med. stav rozrušenosti

Переводы Чешско–русский словарь

Как перевести с чешского agitace?

agitace чешский » русский

агитация

Грамматика Чешская грамматика

Как изменяется в чешском языке agitace?

agitace · существительное

+
++

фразы Чешско–русский сборник фраз

Как в чешском употребляется agitace?

Субтитры из фильмов

To je nějaká komunistická agitace?
Это коммунистическая болтовня?
Víte, základem pokroku je osvěta a agitace.
АГИТЗЦИЯ - ОСНОВ?!
Rostoucí úroveň agitace doprovázené nečekanými výbuchy nadlidské síly.
Повысился уровень возбудимости,.сопровождаемый вспышками нечеловеческой силы.
Agitace.
Агитация.
Není nic lepšího než stará dobrá osobní agitace.
Нет ничего лучше, чем старомодная личная агитация.
Jaká byla agitace?
Паркостроитель.
Agitace byla fajn.
Как прошла вербовка? Нормально.
Chtěla jsem si zkusit trochu agitace.
Я хотела поучаствовать в агитации.
Agitace?
В агитации?
vím, co je to agitace.
Я знаю, ЧТО такое агитация.
Ještě nás obviní z bolševické agitace.
Еще нас посадят за большевистскую агитацию. Господин майор прав.
Hrozba zahraniční agitace nezmizela.
Угроза иностранной агитации никуда не делась.
Myslí si, že trochou agitace získá jejich hlasy.
Она считает, что немного пропаганды даст ей их голоса.
V Bílém domě neprobíhá agitace.
В Белом Доме нет предвыборной компании.

Возможно, вы искали...