русский | английский | немецкий | чешский

almužna чешский

Толкование Чешский толковый словарь

Что в чешском языке означает almužna?

almužna

милостыня, подаяние vyžádaný drobný dar nebo podpora žebrákovi

Переводы Чешско–русский словарь

Как перевести с чешского almužna?

Синонимы Синонимы

Как по-другому сказать almužna по-чешски?

almužna чешский » чешский

milodar nepatrný dar

Грамматика Чешская грамматика

Как изменяется в чешском языке almužna?

almužna · существительное

+
++

фразы Чешско–русский сборник фраз

Как в чешском употребляется almužna?

Субтитры из фильмов

Snad nemyslíš, že nám stačí ta almužna?
А ты думал, после чего объявлено такое нешуточное вознаграждение?
A co za to? Hodnost a směšná almužna.
Ради этого. ранга и жалких подачек, доплаты.
V Bronxu vám to výpalný možná stačilo, ale tady dole je 800 za měsíc almužna.
В Бронксе подобные номера проходят, но у нас 800 в месяц - это мелочевка.
To není žádná almužna, to je taková naše solidarita.
Ведь это никакая не милостыня, это такая наша солидарность.
Ale moje almužna se ti hodit bude, co?
Мол, моих денег тебе хватит, да?
Ty peníze, o kterých mluvíš, jsou almužna proti tomu, co dostaneme.
Да те деньги, что мы им заплатили, сущие копейки по сравнению с тем, что мы получим.
Je to čestná almužna.
Нет! Вот честный заработок.
Poslyš, není to almužna.
Послушай, это не подачка.
Ne, v podstatě je to jen almužna.
Нет, гроши.
Almužna.
Небольшие чеки.
To není almužna, Lou.
Это не милостыня, Лу.
Almužna a nějaké prádlo.
Пара грошей и белье в прачечной.
To není almužna.
Это не подаяние, Анджело.
Otče, malá almužna.
Святой отец, тут пакеты для вас.

Из журналистики

Populističtí štváči rádi tuto zášť podněcují tím, že spílají cizincům, kteří pracují za almužnu nebo vůbec.
Популисты демагоги хотят спровоцировать такие обиды на разглагольствованиях об иностранцах, которые работают за гроши или вообще бесплатно.
Samozřejmě to byla pouhá almužna oproti 2,5 milionům, které měli o rok dříve zaručené oba protagonisté boxerského utkání Ali-Frazier.
Конечно, это были гроши по сравнению с призом в 2,5 миллиона долларов США, который гарантировался каждому боксеру в поединке Мохаммеда Али с Джо Фрейзером в марте 1971 года.
Bush sice vychvaluje přednosti volného trhu, ale zároveň příliš ochotně rozdává obrovské almužny energetickému sektoru, ačkoliv se země potýká s prudkým nárůstem deficitů.
Восхваляя достоинства свободного рынка, Буш слишком хотел вкладывать деньги в энергетическую отрасль, несмотря на то, что страна столкнулась с растущими дефицитами.
Řecko dostalo pouhou almužnu, ale zaplatilo vysokou cenu za zachování bankovních soustav těchto zemí.
Греция получила крохи, но заплатила высокую цены за сохранение банковской системы в этих странах.
Ve srovnání s penězi, jež získají a utratí americké konzervativní kruhy, jde o pouhou almužnu.
Но это жалкие крохи по сравнению с теми суммами, которые расходуют консерваторы.
Musíme osedlat svůj vlastní talent a intelekt, ne čekat na almužnu z ciziny.
Мы должны применить свои собственные способности и интеллект, а не ждать милостыни из-за границы.

Возможно, вы искали...