русский | английский | немецкий | чешский

atentát чешский

Толкование Чешский толковый словарь

Что в чешском языке означает atentát?

atentát

покушение pokus o usmrcení, vraždu s politickým pozadím

Переводы Чешско–русский словарь

Как перевести с чешского atentát?

Синонимы Синонимы

Как по-другому сказать atentát по-чешски?

atentát чешский » чешский

úkladná vražda zavraždění vražda

Грамматика Чешская грамматика

Как изменяется в чешском языке atentát?

atentát · существительное

+
++

фразы Чешско–русский сборник фраз

Как в чешском употребляется atentát?

Субтитры из фильмов

Narai Taizó oklamal! že atentát na šóguna nařídil pán Ikeda Terumasa. ty ses ke spiknutí připojil.
Нарай Тайдзо меня одурачил! пока тот временно остановится в замке Эдо.
Jednoho dne, několik generálů rozhodlo, že na něj podniknou atentát.
Мы не могли больше сопротивляться.
Je to atentát!
Смотрите, дерево было подпилено.
Dnes bude spáchán atentát, proběhne nebezpečný puč v Asii a Spojené státy vypustí orbitální platformu s nukleární hlavicí jako reakci na stejný čin jiných zemí.
Будет важное покушение сегодня, опасный переворот в Азии. А вот это может быть критическим событием. Запуск орбитальной ядерной платформы США в ответ на подобные действия других сторон.
Atentát.
Убийство.
Atentát byl od počátku předurčen k nezdaru.
Покушение было обречено на провал изначально.
Atentát?
Покушение?
Otisi, proti se připravuje nějaké spiknutí- atentát.
Отис! Готовится какой-то заговор против меня и покушение.
Jděte, atentát?
Покушение на советника!
Politický atentát nic neřeší.
Политическое убийство не работает.
První pokus o atentát na prezidenta Forda byl před 18ti dny další byl v San Franciscu včera.
Первое покушение на жизнь президента Форда произошло 18 дней назад, и вот вчера - второе, в Сан-Франциско.
Jako atentát na Prezidenta.
Такие как убийство президента.
Prý to byl nastražený gramofon. Je to atentát. Admirál Froelich je vážně zraněn.
Мне сказали, что взрывчатка находилась в обнаруженном проигрывателе: это покушение.
Chystá se atentát na prezidenta Njalu.
Президент Нджала находится под угрозой убийства.

Из журналистики

Skutečnost, že vyšetřování vraždy Politkovské se stejně jako v případě atentátu na Kozlova ujal ruský generální prokurátor Jurij Čajka, nevzbuzuje naději, jakou by zapojení tak vysoce postavených míst ve skutečné demokracii vzbuzovalo.
Тот факт, что Главный прокурор России, генерал Юрий Чайка, взял под свой контроль расследование убийства Политковской, как это было и в случае с убийством Козлова, не вселяет особой надежды, как этого можно было бы ожидать в условиях реальной демократии.
Od atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda neotřásla žádná násilná smrt Bělehradem tolik jako vražda srbského premiéra Zorana Djindjiče.
Со времен эрцгерцога Франца Фердинанда ни одно политическое убийство не потрясало Белград настолько сильно, как убийство премьера Сербии Зорана Джинджича.
Se vzpomínkou na krvavé války o jugoslávské následnictví stále hluboce vrytou do paměti se ptáme, zda atentát nad Djindjiče předznamenává konec éry politického násilí, nebo začátek nějaké éry nové.
После кровавых войн за равнопреемственность в Югославии, оставивших глубокий след в сознании каждого, предвещает ли убийство Джинджича конец эры политического насилия или оно предвещает восход новой?
Před měsícem byl - neúspěšně - spáchán atentát i proti samotnému Djindjičovi.
Сам Джинджич чудом уцелел в дорожной аварии, которая была организована в прошлом месяце с целью покушения на него.
Ovšem mnohem zákeřnějším důsledkem se může stát to, že středeční atentát posílí pocit, že v Srbsku je možná jen autoritářská vláda.
Наиболее опасные последствия этого убийства, которые могут последовать - это усиление веры в то, что в Сербии возможна только авторитарная форма правления.
Rozhovory nejsou ani syrskou kličkou, jejímž cílem by bylo vyhnout se mezinárodnímu tribunálu ve věci atentátu na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího.
Переговоры также не являются сирийской уловкой с целью избежать международного трибунала по убийству бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.
Izraelští extremisté spáchali atentát na premiéra Jicchaka Rabina ze strachu, že by dokázal získat širokou veřejnou podporu pro uzavření míru.
Израильские экстремисты организовали убийство премьер-министра Ицхака Рабина, чтобы ему не удалось мобилизовать широкие слои общества в поддержку мира.
Tymošenková, která přežila tři pokusy o atentát, není typem ženy, jež by vzdávala kampaň kvůli formálnímu nedostatku.
Тимошенко, перенесшая три покушения на убийство по политическим мотивам, не тот человек, который прекратит свою предвыборную кампанию из-за технических вопросов.
Bezprecedentní demonstrace proti syrské okupaci Libanonu po atentátu na bývalého premiéra Rafíka al-Harírího podle všeho nikterak neopadají.
Невиданные ранее демонстрации против оккупации Ливана Сирией, последовавшие за убийством бывшего премьера министра Рафика аль Харири, свидетельствуют о том, что эта волна не успокаивается.
Ústředním tématem je požadavek všech opozičních stran a mnoha občanských uskupení na změnu ústavy z roku 1971 a zrušení 23 let starého stavu ohrožení, který byl zaveden po atentátu na Anvara Sadata roku 1981.
Основной вопрос заключается в требовании всех оппозиционных партий и групп гражданского общества о внесении поправок в конституцию 1971 г. и отмене 23-х летнего Чрезвычайного Положения, которое было введено после убийства Анвара Садата в 1981 г.
Přesvědčení Izraele, že jeden další atentát dokáže rozdrtit Palestince, i přesvědčení Palestinců, že jeden další sebevražedný útok přiměje Izraelce k vyvěšení bílé vlajky, však přivedly obě strany do slepé uličky.
Но вера Израиля в то, что еще одно убийство приведет к падению палестинцев, и вера палестинцев в то, что еще одно нападение смертников заставит израильтян поднять белый флаг, привели обе стороны в тупик.
Po atentátu na Indiru Gándhíovou a jejího syna, někdejšího premiéra Rádžíva Gándhího se však kongres rozpadl a již se nevzpamatoval.
Но после убийств Индиры Ганди и её сына, бывшего Премьер-министра Раджива Ганди, Конгресс распался и не восстановился.
Tři měsíce po podepsání smlouvy však byl na JFK spáchán atentát.
Однако спустя три месяца после подписания договора Кеннеди был убит.
Příběh se ještě dále komplikuje, uvážíme-li vyšetřování OSN ve věci atentátu na bývalého libanonského ministerského předsedu Rafíka al-Harírího.
Ситуация еще более осложняется, если принять во внимание расследование ООН убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Аль-Харири.

Возможно, вы искали...