jéje | jez | jež | jev
ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ona ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ její

její чешский

её, ее

Значение její значение

Что в чешском языке означает její?

její

её přivlastňuje osobě nebo věci rodu ženského, která vyplývá z kontextu  V dálce je vesnice a na jejím okraji stojí malá chajda.

Перевод její перевод

Как перевести с чешского její?

její чешский » русский

её ее ей

Синонимы její синонимы

Как по-другому сказать její по-чешски?

její чешский » чешский

jeho jejich

Склонение její склонение

Как склоняется její в чешском языке?

její · притяжательное местоимение

+
++

Примеры její примеры

Как в чешском употребляется její?

Простые фразы

Její kůže je bílá jako sníh.
Её кожа бела как снег.
Její otec je Japonec.
Её отец - японец.
Její otec je lékař?
Её отец врач?
Takhle mluvit je pod její úroveň.
Говорить такое - ниже её достоинства.
Její nohy jsou dlouhé.
У нее длинные ноги.
Její manžel ji vyděsil k smrti.
Муж напугал её до смерти.
Její smrtelná bledost je důsledek dlouhé nemoci.
Ее смертельная бледность - последствие долгой болезни.
Když byli její sousedé nemocní, poprosila lékaře, aby jim dali léky.
Когда ее соседи болели, она попросила врача, чтобы им дали лекарства.
Nedávej mu její adresu.
Не давайте ему её адрес.
Když její manžel zemřel, cítila se jako kdyby chtěla spáchat sebevraždu.
Когда ее муж умер, она была на грани самоубийства.
Její šedé vlasy ji dělají starší, než ve skutečnosti je.
Ее седые волосы делают ее старше, чем она есть на самом деле.
Vypadá jako její teta.
Она похожа на свою тётю.
Dostal jsi její dopis?
Ты получил её письмо?
Její otec je známý lékař.
Ее отец - известный врач.

Субтитры из фильмов

Je tu více-guvernérka, Její Výsost třetí princezna!
Её Величество Третья Принцесса!
Jenom si říkám, co je teď s její postelí?
Хотела поинтересоваться, что будет с ее кроватью.
Můj bože, podívejte se na její paži.
О боже, ее рука.
Podívejte na její paži.
Посмотрите на руку.
Pravda. Popravdě, ta její pravda není zase tak důležitá. Pak. opravdu si myslíte, že tenhle plán vyjde?
Правда. Но. что план сработает?
Je ta její historka pravdivá?
Рассказ этой девушки - правда?
Určitě její tělo brzo najdou.
Они быстро найдут тело.
Získej její srdce.
Завоюй её сердце.
Co chce magistrátova matka na oplátku za její tělo?
Что мать Магистрата хочет взамен на свое тело?
Tato příčka. podpírající tělo biwy. i jako její srdce.
Именно эта крестовина и является её сердцем. то никакого звука получить из неё не удалось бы.
Já jsem její jediná rodina.
Я ее единственная семья.
To byla její první chyba.
Это была первая ошибка.
Její rodiče, ruští imigranti, ji ve 14 vyhnali z domu.
Ее родители, русские эмигранты, выгнали ее из дома в 14 лет.
I tvoje oblečení potřebuje její poslední souhlas.
Она решает, что тебе носить.

Из журналистики

Když jsem v roce 1977 působil v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera na ministerstvu zahraničí, byl jsem vyslán do Indie, abych její vedoucí činitele odradil od vývoje jaderné bomby.
В 1977 году, когда я работал в Госдепартаменте при президенте Картере, меня направили в Индию с целью отговорить руководство этой страны от разработки ядерной бомбы.
Pokud je nám známo, její představitelé zatím drží slovo.
Насколько нам известно, её руководство своё слово сдержало.
Země, které NPT nikdy nepodepsaly, samozřejmě její pravidla opakovaně porušují nebo obcházejí.
Конечно, Договор о нераспространении многократно нарушался или же обходился странами, которые его никогда не подписывали.
Práce na její obrodě mají začít právě teď a kompletní projekt má být hotový v roce 2013.
Работа по ее реконструкции должна начаться сейчас, с завершением проекта в 2013 году.
Zároveň ovšem poznamenal, že druhová pestrost v regionu je masivně ohrožena, přičemž její ochrana je přinejlepším slabá.
Сейчас необходимо отметить, что биологическое разнообразие региона под угрозой, а защита окружающей среды незначительная или полностью отсутствует.
Ta je v rozháraném stavu a její vládcové to vědí.
Страна является неуправляемой, и ее правители знают это.
Její lidé se stali mocnými, arogantními a nesmírně bohatými.
Ее люди стали могущественными, самоуверенными и чрезвычайно богатыми.
Její nejvyšší činitelé budou kázat nacionalismus a věřit ve vlastní univerzální kompetentnost jakožto protiklad profesionalismu a korporativismu na způsob KGB.
Проповедуя национализм, ее руководители будут верить в свою универсальную компетентность в противоположность профессионализму и корпоратизму в стиле КГБ.
Její přerozdělovací efekt je v důsledku toho skromný.
В результате, их перераспределительные эффекты оказались скромнее.
Její růst přiživovala mimořádně rychlá strukturální transformace zaměřená na stále důmyslnější průmyslové zboží.
Его экономический рост обеспечивался чрезвычайно быстрой структурной трансформацией в сторону набора всё более сложных промышленных товаров.
Její ekonomika uprostřed celosvětové recese stále pádila vpřed.
Китайская экономика все еще рвалась вперед в разгаре всемирной рецессии.
To neznamená, že ekonomické pojetí politiky je Číňanům naprosto cizí - nebo že demokratický Západ nezná její náboženské pojetí.
Это не означает, что экономическая концепция политики чрезмерно странная для китайцев - или что в этом отношении религиозная форма политики неизвестна для демократического Запада.
Neformální a neoficiální důvody její nečinnosti, které prosákly ven z úřadu, se dají rozdělit do dvou částí.
Согласно просочившейся из ФРС неофициальной информации, бездействие этой организации имело два объяснения.
Její rodiče, čínští přistěhovalci, byli inženýři a podněcovali ji, aby si našla nějakou bezpečnou a prestižní kariéru. Suzanne tedy po studiích nastoupila do jedné newyorské investiční banky.
Её родители, китайские иммигранты, были инженерами, и они убедили её, что она должна сделать надёжную, престижную карьеру, поэтому после окончания университета она устроилась на работу в инвестиционный банк в Нью-Йорке.

Возможно, вы искали...