koncesovaný podnik чешский

концессия

Перевод koncesovaný podnik перевод

Как перевести с чешского koncesovaný podnik?

koncesovaný podnik чешский » русский

концессия

Примеры koncesovaný podnik примеры

Как в чешском употребляется koncesovaný podnik?

Простые фразы

Podnik zbankrotoval.
Предприятие разорилось.

Субтитры из фильмов

Naneštěstí, pane Girone, mě podnik strašně nudí.
К несчастью, месье Жерон, бизнес утомляет меня до отчаяния.
Tohle je slušný podnik.
У меня приличное заведение.
Když se člověk pohybuje v prostředí, které labužníky neoplývá, dokáže váš podnik ocenit. Řídím se Alláhovou vůlí.
Это потому, что в моей работе не часто приходится сталкиваться с деликатесами, но это, как угодно Господу.
Pití na podnik!
Выпивка за счёт заведения!
Rozhodla jste se opustit podnik?
У вас неприятности в салуне?
Podnik se vám rozrůstá.
Ваш бизнес процветает.
Je to podnik pro dělníky.
Там собираются рабочие.
Tohle je dělnický podnik.
Сюда ходят рабочие.
Je to solidní podnik.
Это хорошо для бизнеса.
Snažila jsem se to pochopit, právníci mi to vysvětlovali. Ale čím víc mluvili, tím míň vím. Sama nemůžu řídit podnik.
Я пыталась разобраться, и юристы пытались мне растолковать, но чем больше они говорят,тем меньше я понимаю.Джо,я не смогу вести дела одна.
Ten podnik nevěštil nic dobrýho, ale to mě netrápilo.
Это было то еще местечко, но меня это не волновало.
Podnik vedl do roku 1939 Mike Florian.
Майк Флориан держал этот кабачок до 1939.
Měli bychom Monsieur Gerarda upozornit, že až jeho podnik příště navštíví podezřelé osoby, měl by nás informovat.
Давайте посоветуем мсье Жерару. в следующий раз, когда он увидит подозрительных личностей. пусть он сообщит нам.
Vedu veřejný podnik.
У меня общественное заведение.

Из журналистики

Kolik by celý podnik stál?
Во что обойдется миру это предприятие?
Krize ve Fiatu může vést k tomu, že země přijde o svůj poslední velký průmyslový podnik schopný soutěžit na mezinárodních trzích.
Кризис Фиата грозит стране потерей последнего крупного конкурентоспособного промышленного предприятия.
Odklonit asteroid z jeho oběžné dráhy, dokud je stále stovky milionů kilometrů od Země, je proveditelný podnik.
Изменение орбиты астероида на расстоянии сотен миллионов миль от Земли является осуществимой задачей.
Eurozóna je samozřejmě něco jiného než EU, ale jedná se o dosud nejambicióznější podnik Unie a stále zápasí se snahou vybavit se strukturami potřebnými k upevnění měnové unie.
Конечно, Еврозона отличается от ЕС, но на сегодняшний день это самый амбициозный проект Евросоюза, и она до сих пор пытается обеспечить себя структурами, необходимыми для поддержания валютного союза.
Právě proto musíme nedokončený podnik hospodářské a měnové unie dovršit - a právě proto Evropská komise už dlouho předkládá argumenty pro vytvoření bankovní unie jako nezbytného kroku na cestě k této metě.
Именно поэтому нам необходимо завершить незаконченное дело - создать валютно-экономический союз, и именно поэтому Европейская комиссия уже давно доказывает необходимость создания банковского союза как неотъемлемого шага на пути к достижению данной цели.
Nedávný společný pocit celé Evropy, že je naléhavě nutné moci v zahraničních věcech hovořit jedním hlasem, může být čerstvým vánkem a zároveň dostatečně silným lepidlem, aby celý podnik udrželo nad vodou.
Недавнее всеобщее осознание Европы необходимости говорить в один голос в вопросах внешней политики, может обеспечить следующий бриз и достаточно клея, чтобы удержать предприятие на плаву.
Přebudování energetických systémů lidstva bude drahý podnik bez ohledu na to, jakou směsici technologií použijeme, a zvolené systémy budou muset být spolehlivé a široce dostupné.
Переустройство электростанций будет дорогостоящим мероприятием, несмотря на разные используемые технологии, и, поэтому, выбранные системы должны быть надежными и широкодоступными.
Úrokové sazby úvěrů pro malé a střední podniky jsou stále příliš vysoké a příliš závislé na tom, kde v EU se daný podnik nachází.
Кредитные ставки по-прежнему являются слишком высокими для малых и средних предприятий и слишком сильно зависят от того, в какой стране ЕС находится компания.
Jeho cíl vybudovat ziskový úvěrový podnik, zdá se, odrážel jeho touhu věřit v důvěryhodnost svých klientů.
Его цель, которая заключается в построении выгодного бизнеса займов, кажется, отражает его желание верить в кредитоспособность своих клиентов.
Dnes je to velký a rozbujelý podnik, který ovládá vlastní zpravodajskou službu, výrobní základnu i dovozní a vývozní společnosti, podobně jako ruská FSB nebo čínská armáda.
Сегодня это большое и процветающее предприятие, которое имеет свою разведывательную службу, промышленную базу и компании, занимающиеся импортом и экспортом, как ФСБ в России или милиция в Китае.
Když Přechodná koaliční správa v roce 2004 vyzvala zaměstnance sirné společnosti Mišrak, aby se vrátili do zaměstnání, někteří z nich zapálili síru v hodnotě 40 milionů dolarů a podnik zničili.
Когда Временная администрация коалиции попросила в 2004 году работников Мишракской серной компании вернуться на работу, рабочие сожгли серу на сумму 40 миллионов долларов и разрушили предприятие.
Ukončení izraelsko-palestinského konfliktu by bylo mnohem účinnější než jakýkoliv vojenský podnik.
Заключение палестино-израильского договора было бы намного эффективнее, чем какое-либо военное предприятие.
Několik let nato čínský podnik navrhl, že převezme zodpovědnost za nákup součástek.
Пару лет спустя, китайская компания предложила, что она возьмет на себя ответственность за закупки деталей.
Je tak možné být zaměstnán na plný úvazek v nějaké odlehlé vesničce, i když v ní není žádný podnik, který by vás zaměstnal, ba ani v jejím okolí, nebo dokonce v celé zemi.
В отдаленной деревне может быть полная занятость, несмотря на то, что ни одно предприятие не нанимает работников в данной окрестности или даже в данной стране.

Возможно, вы искали...