koncesní чешский

Склонение koncesní склонение

Как склоняется koncesní в чешском языке?

koncesní · прилагательное

+
++

Примеры koncesní примеры

Как в чешском употребляется koncesní?

Субтитры из фильмов

Projeď jméno tý společnosti přes státní koncesní úřad.
Поищите название компании в службе выдаче лицензий.
Jednoho dne, až budu emočně vyrovnaná, mi přečteš koncesní proslov, který jsi pro mě napsal.
Однажды, когда я буду более эмоционально стабильна, я хочу прочесть речь поражения, которую ты написал для меня.
Jsme na koncesní silnici 4.
Мы на четвертом маршруте.
Chci říct, koncesní 4.
Я имел в виду, четвертый маршрут.
Jsme na benzínce na koncesní 4.
Мы на заправке на четвертом маршруте.
Přecházela z majitele na majitele, dokud nebyla prodána koncesní společnosti pro zábavu.
Их передавали от владельца к владельцу, пока в итоге не продались развлекательной компании.

Возможно, вы искали...