konečné rozhodnutí чешский

Синонимы konečné rozhodnutí синонимы

Как по-другому сказать konečné rozhodnutí по-чешски?

konečné rozhodnutí чешский » чешский

konečný rozsudek

Грамматика konečné rozhodnutí грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает konečné rozhodnutí в чешском языке?

rozhodnutý + rozhodnutí · прилагательное + существительное

++

Примеры konečné rozhodnutí примеры

Как в чешском употребляется konečné rozhodnutí?

Простые фразы

Přijal jsem rozhodnutí.
Я принял решение.
V dnešní době toužíme, aby naše děti dělaly svá vlastní rozhodnutí, ovšem chceme se s těmito rozhodnutími ztotožňovat.
В наши дни мы мечтаем о том, чтобы наши дети принимали собственные решения, однако хотим, чтобы эти решения совпадали с нашими.
Toto rozhodnutí bylo přijato na základě žádosti vlády Iráku.
Это решение было принято по просьбе правительства Ирака.
Je čas k rozhodnutí.
Пора решать.
Musíš přijmout rozhodnutí.
Ты должен принять решение.
Jsem dost starý na to, abych dělal vlastní rozhodnutí.
Я очень стар для того, чтобы самому принимать решения.

Возможно, вы искали...