konec konců чешский

впрочем

Перевод konec konců перевод

Как перевести с чешского konec konců?

konec konců чешский » русский

впрочем

Примеры konec konců примеры

Как в чешском употребляется konec konců?

Простые фразы

Příběh měl dobrý konec.
У истории был хороший конец.
V kolik hodin je konec světa?
В котором часу конец света?
Neočekávám konec světa, ale konec temnoty.
Я ожидаю не конца света, а конца тьмы.
Neočekávám konec světa, ale konec temnoty.
Я ожидаю не конца света, а конца тьмы.

Субтитры из фильмов

Zero je konec konců náš zachránce, ne?
Всё-таки Зеро - наш спаситель!
Konec práce!
Кончай работу! Заканчивай работать!
Konec!
Подумал над своим поведением?
Je to jen konec tkaničky.
Это кончик от шнурка.
Ale chci aby jste věděla, že to není konec, a uvidíme se příští týden.
Увидимся на следующей неделе.
Víc, že je tomu konec.
Он знает, что всё кончено.
Jo, ne, tomu je konec.
Да, нет, наша песня спета.
S Joshem je konec.
С ним покончено.
Je konec. Přísahám.
Всё кончено, клянусь.
Nemůžu se jen zvednout a odjet na druhý konec země zničehonic, nejsem blázen.
Я не могу просто взять и переехать на другой конец страны вот так просто. Я не чокнутый. Это просто ссора.
Proboha už jsem si myslela, že je s námi konec.
О боже, я просто подумала. подумала, нам конец.
Konec první části.
Конец первой части.
Konec druhé části.
Конец второй части.
Konec třetí části.
Конец третьей части.

Из журналистики

Ostatně po více než 20 letech západní Němci stále nedohlédnou na konec účtu za sjednocení Německa.
И даже по прошествии более 20 лет западные немцы до сих пор не видят конца счетам за объединение Германии.
Miloševič byl svržen s vírou na konec izolace Srbska.
Милошевич был опрокинут в надежде на окончание изоляции Сербии.
Při zpětném ohlédnutí byl konec studené války předzvěstí nástupu chaotičtějšího uspořádání globální moci a přesvědčovací schopnosti.
В ретроспективе, окончание холодной войны объявило о начале использования более аморальных методов глобальной власти и убеждения.
Zastavení provozu černobylské elektrárny neznamená konec černobylské hrozby.
Закртытие Чернобыльской станции не ликвидирует чернобыльскую угрозу.
Jako velice reálná možnost se náhle zjevuje obávaný inflační konec hry.
Страшный инфляционный эндшпиль вдруг появляется на горизонте, как вполне реальная возможность.
Rozpoznal, že s Ceausescem je konec a pod záminkou zlomené nohy se uchýlil do soukromí.
Он осознал, что Чаушеску обречен. Притворяясь, что у него сломана нога, он не спешил показываться на глаза.
NEW YORK - Finanční krize roku 2008 přinesla konec globálního řádu, jak jsme jej znali.
НЬЮ-ЙОРК. Финансовый кризис 2008 года положил конец мировому порядку, который мы знали.
Možná, ale opravdu jen možná ohlašuje Obamův nedávný projev nejen konec této ničivé agendy, ale i začátek nové éry.
Возможно, только возможно, что последние заявления Обамы знаменуют собой не только окончание этой разрушительно повестки дня, но и начало новой эры.
Možná se konec bude odvíjet jinak, ale je těžké si představit, že by éra americké výlučnosti trvala neomezeně dlouho.
Возможно конец наступит и по-другому, но трудно представить себе эру американской исключительности, длящуюся вечно.
Je možné, že konec přijde náhle v roce 2006?
Может ли конец внезапно прийти в 2006 году?
Amerika bezprecedentně rozšířila svou sociální síť pro firmy, od komerčních bank přes investiční banky a pojišťovny až po automobilky a konec je v nedohlednu.
Соединённые Штаты беспрецедентно расширили корпоративную систему социальной защиты, от коммерческих банков на инвестиционные банки, затем на страхование, а теперь и на автомобилестроение. Ей нет конца и края.
Většina komentátorů si podle všeho myslí, že poslední Bushem předepsaný lék - příliv dalších 20 tisíc vojáků, již mají potlačit milice v Bagdádu - nanejvýš jen pozdrží nevyhnutelný konec snu o demokratickém Iráku.
Большинство комментаторов, кажется, думают, что последний рецепт Буша - волна 20000 дополнительных войск для подавления ополчения в Багдаде - в лучшем случае просто отсрочит неизбежное крушение его мечты о демократическом Ираке.
Se vzpomínkou na krvavé války o jugoslávské následnictví stále hluboce vrytou do paměti se ptáme, zda atentát nad Djindjiče předznamenává konec éry politického násilí, nebo začátek nějaké éry nové.
После кровавых войн за равнопреемственность в Югославии, оставивших глубокий след в сознании каждого, предвещает ли убийство Джинджича конец эры политического насилия или оно предвещает восход новой?
Člověk by si myslel, že antisemitismu byl konec společně s holocaustem, ale to se nestalo.
Можно было бы подумать, что антисемитизм исчез навсегда вместе с Холокостом, но это не так.

Возможно, вы искали...