konferenční stolek чешский

кофейный столик

Перевод konferenční stolek перевод

Как перевести с чешского konferenční stolek?

konferenční stolek чешский » русский

кофейный столик

Грамматика konferenční stolek грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает konferenční stolek в чешском языке?

konferenční + stolek · прилагательное + существительное

++

Примеры konferenční stolek примеры

Как в чешском употребляется konferenční stolek?

Простые фразы

Váš stolek je připraven, pane.
Ваш столик готов, сэр.

Из журналистики

Budou záviset na tom, jakou formu bude toto selhání v konferenční místnosti mít.
Это будет зависеть от того, как он проявит себя в конференц-зале.
Diplomaté si budují kariéry hledáním procedurálních řešení neřešitelných dilemat; zajisté doufají, že naleznou konferenční stůl takového tvaru, který vyhoví danému strategickému uspořádání.
Дипломаты делают карьеры в поисках процедурных решений к неразрешимым дилеммам, и, разумеется, они надеются, что существует стол для проведения конференций такой формы, которая соответствует данной стратегической конфигурации.

Возможно, вы искали...