konipas bílý чешский

бе́лая трясогу́зка, Белая трясогузка

Перевод konipas bílý перевод

Как перевести с чешского konipas bílý?

konipas bílý чешский » русский

бе́лая трясогу́зка Белая трясогузка

Примеры konipas bílý примеры

Как в чешском употребляется konipas bílý?

Простые фразы

Pes je bílý.
Собака белая.
Papír je bílý.
Бумага белая.
Proč je sníh bílý?
Почему снег белый?
Mám kočku a psa. Kočka je černá a pes je bílý.
У меня есть кошка и собака. Кошка черная, а собака белая.
Můj pes je bílý.
Мой пёс белый.
Můj pes je bílý.
Моя собака белая.

Субтитры из фильмов

Jedí tam bílý chleba.
Они там едят белый хлеб. У них на каждый наш аэроплан приходится дюжина аэропланов.
Máte bílý.
Эй, вы доску видите?
Ano, malý bílý domeček.
Да. небольшой белый домик.
Ne, bílý ne.
Нет, не белый.
Jsou tu takový bílý věci, udělaný z porcelánu, jako jsou v katalogách. Pojď.
Там такие штуки, белые как тарелки, как в каталогах.
Byl bílý a měl obrovské zuby.
Она была белая, с огромными зубами.
Chtěla bych ho mít žlutý a bílý.
Я хочу бело-желтую.
Ve stáji stojí bílý kůň.
В моей конюшне найдешь белого коня.
Bílý kůň.Sám.
Одинокий белый конь.
Byl celý bílý a tak zářil, že jsem padla na kolena a schovala hlavu do písku.
Он так сиял, что я упала на колени, пряча голову в песок.
Velký bílý králík, vysoký 6 stop, nebo možná 6 stop a půl.
Огромный белый кролик, 6 футов ростом. Или 6 футов и 3,5 дюйма?
Když jsem šla do taxíku pro věci Elwooda, ten hrozný muž přišel, jako bílý otrokář. Věřím, že jim byl.
Я пошла за вещами Элвуда к такси, а этот ужасный. человек выскочил и, он был этим, сутенером, точно говорю.
Bílý králík, vysoký šest stop.
Белый кролик, 6 футов ростом.
Nedotýkejte se mě vy velký bílý otrokáři!
Не трогай меня, ты, сутенер!

Из журналистики

Spojené státy svou politiku nepřehodnotily ani za situace, kdy Bílý dům obývá syn afrického přistěhovalce.
США не пересмотрели свою политику даже с сыном африканского иммигранта, проживающим в Белом доме.
Obě politické strany i Bílý dům by raději škrtaly daně, než vynakládaly více peněz na školství, vědu a techniku a infrastrukturu.
Обе политические партии и Белый дом скорее сократят налоги, чем потратят больше средств на образование, науку и технологии, а также инфраструктуру.
Jak je vidět, Bílý dům vystavěl svou obhajobu války na souboru pečlivě vytříděných důkazů a sám Bush učinil prohlásení o snaze Iráku nakoupit uran v Africe, přestože on i jeho stáb věděli, že jsou tyto informace nanejvýs pochybné, ne-li přímo nepravdivé.
Как мы видели, Белый дом построил свои доводы в пользу войны на очень избирательной подборке информации, и Буш делал заявления о попытках Ирака купить уран в Африке, которые, как знали он и его персонал, были весьма сомнительными, если не ложными.
Ostatně, právě ta se zdá být společným jmenovatelem všech politik, jež má pod kontrolou Bushův Bílý dům.
В конце концов, она, по-видимому, является характерной общей чертой любой политической инициативы, находящейся под контролем нынешнего Белого дома.
I dějiny cirkusu se zaměřují na vytváření takových párů: ješitný, sebevědomý Bílý klaun a Hloupý Augustus, pokorný smolař, jehož kalhoty pocítí kopanec jeho upjatého, nabubřelého druha.
Даже история цирка концентрируется на таких парах: тщеславный, горделивый Белый клоун и Август-дурачок, скромный неудачник, получающий пинки от своего чопорного и помпезного партнера.
NEW YORK - Spojené státy budou mít opět rozdělenou vládu, neboť demokraté drží Bílý dům, zatímco republikáni ovládají obě komory Kongresu.
НЬЮ-ЙОРК - В Америке, в очередной раз, власть разделилась - демократы держат Белый дом, а республиканцы контролируют обе палаты Конгресса.
Ani jediný demokrat si Bílý dům nevydobyl bez výrazné genderové propasti.
Ни один из кандидатов от демократической партии не побеждал на выборах без значительных расхождений в политических взглядах между женщинами и мужчинами.
Bílý dům dělal osm let všechno možné, aby zatajil drtivý vědecký konsensus, podle něhož ke klimatickým změnám přispívají lidé.
В течение восьми лет Белый дом делал все возможное, чтобы скрыть подавляющее научное единодушие относительно того, что люди вносят свой вклад в изменение климата.
Třebaže je však nadmíru jasné, že Izrael nezmizí a že Palestinci nevyvěsí bílý prapor, podmínky pro řešení dvou států se zhoršují.
До тех пор, пока остается очевидным, что государство Израиль не исчезнет, а палестинцы не выбросят белый флаг, условия для решения о создании двух государств будут ухудшаться.
Když Rattner dokončil práci pro Bílý dům, dosáhl v případu mimosoudního vyrovnání a zaplatil několikamilionovou pokutu.
После того как Раттнер закончил свою работу в Белом доме, он закрыл дело, заплатив штраф в несколько миллионов долларов.
Obama čtyři roky sídlil v Bílém domě; nyní sídlí Bílý dům v něm.
Обама жил в Белом доме 4 года; и теперь Белый дом живет в нем.
Když se na západě setmělo a obrovské a dokonale oranžové slunce se začalo vpalovat do obzoru, vyšel na východě chladný, modravě bílý měsíc, jenž byl stejně dokonale plný a kulatý jako slunce.
Когда солнце село на западе, огромный и безупречный оранжевый шар, обжигающий землю, луна уже взошла на востоке, такая же безупречно полная и круглая, как солнце, но холодная, с голубовато-бледным оттенком.
Rubin a jeho žáci názorně předvedli lekci o tom, že trhy s cennými papíry jsou rozhodující, a nad očekávání všech ostatních uspěli tak, že Bílý dům přijal tento nový pohled.
Господин Рубин и его протеже преподали урок о том, что рынки облигаций стоят превыше всего, и превзошли всяческие ожидания, таким образом приучая Белый Дом к этому новому видению.

Возможно, вы искали...