konipas luční чешский

Жёлтая трясогузка

Значение konipas luční значение

Что в чешском языке означает konipas luční?

konipas luční

жёлтая трясогузка pták z čeledi konipasovitých (Motacilla flava)

Перевод konipas luční перевод

Как перевести с чешского konipas luční?

konipas luční чешский » русский

Жёлтая трясогузка

Примеры konipas luční примеры

Как в чешском употребляется konipas luční?

Простые фразы

Pampeliška je luční květina.
Одуванчик - луговой цветок.

Субтитры из фильмов

Cože? To mi chceš namluvit, že posloucháš nějakou luční kobylku?
Ты слушаешься какого-то кузнечика?
Kobylku? Tak poslyš, ty malé drzé štěně! Tobě by jenom prospělo poslouchat svoji luční kobyl. ech, svoje svědomí, kdybys ovšem nějaké měl!
Тебе тоже не помешало бы послушать своего кузнечика. то есть совесть.
A drtí luční trávu.
И мнет ковыль.
Na jih jsme šli, kde nad stepí prach vzlétal, pýr čoudil, luční koník žertoval, tykadlem píchal podkovy a zhoubou v zlém proroctví mi hrozil jako mnich.
Мы шли на юг, держали пыль над степью, Бурьян чадил, кузнечик баловал, Подковы трогал усом и пророчил.
Taky má rád hrachor luční a různé vikve.
Ещё ему нравятся разного рода луговые растения, чина, например.
Hrachor luční.
Чина луговая?
Krycí jméno Luční koník, rozkaz jit do Kingsajzu a proniknout do skupiny Polo-Cocktovců.
Мне поручили перейти в Кингсайз, и перейти в ряды Поло-Коктоманов.
Jako luční kobylky, tati.
Как кузнечиков, да, папа?
Jako luční kobylky.
Как кузнечиков.
Že jdu trhat luční květiny.
Я собираю полевые цветы.
Jsem jako luční koník, co hraje přes celé léto. a pak přijde zima a on ztuhne na kost.
Я как трава, которая растет под солнцем. Почему так?
Nechával mi luční kvítí. mrtvé kvítí a malé vrabce.
Клал мне на порог дикие цветы. и мертвых воробышков.
Narodil se půl chlapec, půl luční koník, nikdy by neměl šanci.
Он родился получеловеком полукузнечиком, у него не было шансов.
Jetel luční.
Клевер луговой.

Из журналистики

Jídelníček strádajících Severokorejců tak bohužel ještě dlouho bude sestávat z polévky ze stonků zelí a salátu z luční trávy.
Суп из капустной кочерыжки и салат из травы, к сожалению, вероятно еще долго будут преобладать в диете давно страдающих жителей Северной Кореи.

Возможно, вы искали...