MN | in | mi | mon

min чешский

Мин

Значение min значение

Что в чешском языке означает min?

min

jeden z dialektů čínštiny

Перевод min перевод

Как перевести с чешского min?

Min чешский » русский

Мин

min чешский » русский

мин. минута мин

Примеры min примеры

Как в чешском употребляется min?

Субтитры из фильмов

Před vyloděním vyčistit ostrov od min a podmořských překážek.
Нас высаживали перед пехотой..расчищать мины и подводные преграды.
Budete mít jen 30 min. na jejich rozmístění.
У вас останется лишь 30 минут, чтобы заложить их.
Ještě 10 min. a bude vše hotovo.
Подъехать туда займёт всего десять минут.
Všechny systémy jsou připraveny. Najdete ho a zabijte.pro nasazeni min Polaris.
И вот наконец, все системы готовы к приведению мины Поларис в боевую готовность.
Ho Či Min kouří mrtvý ptáky.
Хошимин - баклан, слышите вы!
Jmenovala se Latifah. A byla vrchí technik sýrijských hledačů min.
Как сейчас помню, она была. главным инженером на сирийском миноносце.
Lui Van Min, Phan Van Dong.
Луи Ванмин, Пан Ван-Донг.
Vůdce Severu Ho Či Min bojoval proti Japoncům i Francouzům.
Северный лидер, Хо Ши Мин,... был великим патриотом в борьбе с японцами и французами.
Protože Pastor Roy chce se mnou za 10 min. mluvit.
Потому что меня ищет некий Святой Рой для допроса.
Může 5 min. počkat.
Нет. - Разместите его там.
Min, jestli vám všechno vyjde, vezmete se, budete mít děti, a já doufám, že budou mít jeho vlasy a tvůj nos!
И знаешь, Минди, если у вас все получится если вы поженитесь и нарожаете детей хоть бы у них были его волосы и твой старый нос!
Kolik min ještě musíme odstranit, aby mohli Rangeři uniknout?
Сколько ещё мы должны уничтожить мин, чтобы рейнджеры могли сбежать?
V domě prý může být ještě padesát dalších min.
Говорит, в доме ещё штук пятьдесят мин.
Zatím nemůžeme existenci těch min ani dokázat, ale jestli začne válka mohou tak odříznout DS9 i celý bajorský systém od okolí.
В данный момент мы не может доказать, что эти мины существуют, но если начнётся война, клингоны в состоянии отрезать Дип Спейс 9 и всю баджорскую систему.

Из журналистики

Po krajině jsou rozesety tisíce náslapných min.
Вся земля засорена фугасами.
Obrovskou překážkou jsou ovsem miliony min z dob sovětské okupace, které je nejprve třeba odstranit.
Значительным препятствием на пути решения этой проблемы являются миллионы мин, оставшихся со времен советского вторжения, которые следует обезвредить и удалить.
Co se týče čínského žen-min-pi, měna se stále opírá o nesmírně politický kurzovní režim.
Что касается китайского юаня, то его положение поддерживается политизированным режимом валютного курса.
Nadvláda dolaru nebude trvat věčně, a jak popisuji ve své knize Eclipse (Zatmění) s podtitulem Život ve stínu čínské ekonomické dominance, čím dál silněji ji zpochybňuje čínské žen-min-pi.
Превосходство доллара не будет длиться вечно, и его все чаще оспаривает китайский юань, как я описываю в моей книге Жизнь в тени экономического доминирования Китая.
Posledním počinem, jehož chce čínský prezident Ťiang Ce-min dosáhnout ve své funkci - tu opustí na sjezdu Komunistické strany, který začíná sedmého listopadu - je uvidět podnikatele ve vedení Strany.
Цзян Цземинь, чьи президентские полномочия истекают на съезде Коммунистической партии, который начнется 7 ноября, хочет в качестве последнего жеста, чтобы бизнесмены присоединились к руководству коммунистической партией.
V prosinci Mezinárodní měnový fond zváží přidání žen-min-pi do koše měn tvořících jeho zúčtovací jednotku, známou jako zvláštní práva čerpání, vedle amerického dolaru, eura, britské libry a japonského jenu.
В декабре, Международный Валютный Фонд рассмотрит вопрос о включении юаня в валютную корзину, охватывающую расчетные денежные единицы Фонда, известные как Специальные Права Заимствования, наряду с долларом США, евро, Британским фунтом и Японской иеной.
I Čína loni krátce dovolila své měně oslabit vůči dolaru a zpomalující růst výstupu může vládu motivovat, aby žen-min-pi nechala dále slábnout.
Даже Китай, на короткое время, позволил своей валюте ослабнуть против доллара в прошлом году, и замедление роста производства, может соблазнить правительство к еще большему ослаблению юаня.
A skutečně: čínský prezident a nejvyšší vůdce země Ťiang Ce-min spoléhá při udržování své vlády na práci špionů ze státního Úřadu pro veřejnou bezpečnost a Úřadu pro národní obranu.
В самом деле, Джан Дземинь, президент Китая и верховный лидер страны, удерживает власть, опираясь на агентов Бюро Общественной Безопасности и Бюро Национальной Безопасности.
Navíc vytrvalým tempem pokračuje internacionalizace žen-min-pi, a tak by domácí liberalizace měla probíhat společně s hlubší globální integrací.
Кроме того, так как интернационализация юаня устойчиво продолжается, внутренняя либерализация должна происходить одновременно с глубокой глобальной интеграцией.
Je tudíž zapotřebí mít dost důvtipu, abychom pochopili, že dokud se Čína bude cítit pod tlakem, aby přestala podepírat žen-min-pi, závazky ke snižování emisí pravděpodobně nepředloží.
Это значит, надо быть достаточно опытным, чтобы понять, что если Китай чувствует давление из-за того, что он поддерживает курс юаня, он вряд ли будет принимать обязательства по сокращению выбросов.
Americký ministr financí tedy viní Čínu z toho, že záměrně udržuje svůj měnový kurz na nízké úrovni, a vyzývá ji, aby nechala o hodnotě žen-min-pi rozhodnout tržní síly.
В результате министр финансов США обвиняет Китай в преднамеренном удержании низкого обменного курса и призывает Китай позволить рыночным силам определить истинную стоимость реминби.
Nepochybujme o tom, že Ťiang Ce-min ví, jak udržet autoritativní režim.
Никто не сомневается в том, что Йянг Земин знает, как сохранить авторитарный режим.
Pokud Čína nepřipustí posílení žen-min-pi, ostatní rozvíjející se trhy se budou mít nadále na pozoru, aby nedovolily přílišné zhodnocení svých měn a neztratily konkurenční schopnost.
Если Китай не позволит юаню усиливаться, другие развивающиеся страны будут с настороженностью относиться к тому, чтобы позволять курсам своих валют повышаться слишком сильно, и по этой причине утратить конкурентоспособность.
Čína zároveň provádí rozsáhlé intervence, aby se bránila zhodnocování žen-min-pi a udržela si tak svou exportní výkonnost.
Тем временем, Китай делает все возможное, чтобы противостоять повышению юаня и таким образом поддержать свой экспорт.

Возможно, вы искали...