руины русский

Примеры руины по-чешски в примерах

Как перевести на чешский руины?

Субтитры из фильмов

Внутри периметра стен разбросаны руины 18 жилищ отшельников, отмеченных одним-двумя кипарисами.
Uvnitř jsou rozesety ruiny osmnácti pousteven. Každou označuje cypřiš nebo dva.
Руины Бир-Акрома.
U zřícenin Bir Acroma.
Это человеческие воспоминания и руины их убеждений.
Jsou to lidské vzpomínky a trosky jejich víry.
За ним руины.
Támhle vzadu je pár rozvalin.
Ты знаешь место, где разветвляются две высохшие реки? Там есть руины.
Víš kde je soutok vyschlých řek?
Ты посещал руины монастыря?
V rozbořeným klášteře jsi byl?
Теперь от него остались одни руины.
Zbyl z něho jen popel.
Так Дом моего господина, имением в 498 000 коку, превратился в руины.
Panství mého pána s ročním příjmem 498,000-koku bylo zničeno.
На дне озера сокрыты руины города.
Jezero skrývá ruiny města.
На планете. руины древней вымершей цивилизации.
Lodní lékař McCoy a já. se transportujeme na povrch planety.
Обратите внимание на те руины, капитан.
Všimněte si těch ruin.
Руины простираются до горизонта.
Ty ruiny se táhnou až k horizontu.
Великое бедствие сошло на мир. И города обратились в руины. Все, кроме Тара.
Když přišla velká katastrofa,. všechna města se rozpadla. kromě Taru.
Оружие, которое превратит прочное здание в руины!
Zbraně, které dokážou z nejsilnější budovy udělat trosky.

Из журналистики

Несмотря на значительное повышение температуры за последние 50 - 100 лет, эти города не превратились в руины.
Navzdory dramatickému zvýšení teploty v uplynulých 50 nebo 100 letech se tato města nezhroutila.
До этого на протяжении 70 лет Германия и Франция воевали друг с другом в трех опустошающих войнах, последние две из которых превратили в руины европейскую экономику и значительно уменьшили ее население.
Německo a Francie přitom spolu v předchozích 70 letech svedly tři ničivé války, z nichž poslední dvě zpustošily ekonomiky celé Evropy a zdecimovaly její obyvatelstvo.
Повстанцы, которые превратили родину Каддафи в руины, в некоторых случаях были столь же беспощадно жестокими, как и люди, против которых они боролись.
Vzbouřenci, kteří proměnili Kaddáfího rodiště v trosky, byli v některých případech stejně nemilosrdně brutální jako muži, proti nimž bojovali.
Вскоре древние строения были превращены в руины.
Netrvalo dlouho a byla zničena starodávná místa.

Возможно, вы искали...