nato | nahý | vzatý | matný

-natý чешский

Значение -natý значение

Что в чешском языке означает -natý?

-natý

charakterizuje následující podstatné jméno jako nesoucí rysy první části slovního spojení  kostnatý obličej  srdnatý bojovník  sirnatý pramen chem. určuje dvojmocný chemický prvek ve sloučenině  oxid vápenatý  hydroxid měďnatý

Возможно, вы искали...

-na