МУЖСКОЙ РОД absolvent ЖЕНСКИЙ РОД absolventka

absolvent чешский

выпускник

Значение absolvent значение

Что в чешском языке означает absolvent?

absolvent

выпускник osoba, která vystudovala střední či vysokou školu nebo nějaký kurz  absolvent počítačového kurzu,

Перевод absolvent перевод

Как перевести с чешского absolvent?

Absolvent чешский » русский

Выпускник

Синонимы absolvent синонимы

Как по-другому сказать absolvent по-чешски?

absolvent чешский » чешский

abiturient vzdělání odchovanec maturant kurzu chovanec absolventka

Склонение absolvent склонение

Как склоняется absolvent в чешском языке?

absolvent · существительное

+
++

Примеры absolvent примеры

Как в чешском употребляется absolvent?

Субтитры из фильмов

C. Baxter. Mladší vedoucí administrativy, Absolvent školy Arthura Murraye. a milovník.
Младший менеджер, выпускник Артура Марри. любовник.
Počkat, přece musím vědět, kolik je nájemné, jsem absolvent univerzity.
Но я должен знать, какова плата за квартиру.
Je to jen čerstvý absolvent.
Он всего лишь студент.
Vy jste absolvent univerzity, Della Serro?
Только из колледжа, Делла Сьера?
Navíc se stydím, že se takto vyjadřuje absolvent vojenské školy.
Мне стыдно за то, что офицер, окончивший высшую военную школу, выступает подобным образом.
Absolvent této školy, jenž několik lety vyučoval. na velmi uznávané Chesterově škole v Londýně.
Он сам выпускник нашей школы. Последние несколько лет он преподавал. в отлично зарекомендовавшей себя школе Честер, в Лондоне.
No a protože jsem byl fotbalová hvězda a válečný hrdina a slavná osobnost a kapitán lodi na lov garnátů a univerzitní absolvent, tak se městští radní v Greenbow v Alabamě sešli a nabídli mně prima práci.
Теперь, когда я стал футбольной звездой, героем войны, национальной знаменитостью, капитаном креветочной лодки человеком, закончившим колледж, отцы города Гринбоу, Алабама, собрались и предложили мне прекрасную работу.
Ano. - HartIey je poslední náš bohatý absolvent.
Хартли - последний богач, который у нас остался.
Gus Partenza, narozen v Harrisburgu v Pensylvánii a absolvent Carnegie Mellon University.
Гас Портенза - уроженец Харрисберга, штат Пенсильвания выпускник университета Карнеги Милона.
A teď, o 4 roky později, jsem vysokoškolský absolvent.
И теперь, четыре года спустя, я был выпускником колледжа.
Absolvent Bowdoin College a lékařské fakulty na Harvardu.
Окончил Боден-колледж в 1935 году и Гарвардскую медицинскую школу - в 1939-м.
Náš nejslavnější absolvent.
Это написал наш самый знаменитый выпускник.
Ale rozumí tomu jen absolvent, který to navrhl.
Её один студент разработал. Похоже только он и понимает, в чём тут дело.
Absolvent, Yoshizaki san.
Касидзаки-сан, старший курс.

Из журналистики

Každý devátý absolvent univerzity v Africe teď žije a pracuje na Západě.
Один из девяти выпускников университетов из стран Африки в настоящее время живет и работает на Западе.
Joshua Greene, absolvent filozofie, který se dnes zabývá psychologií a nedávno přešel z Princetonské univerzity na Harvard, zkoumal, jak lidé reagují na sérii imaginárních dilemat.
Джошуа Грин, выпускник факультета философии, работающий теперь в области психологии, который недавно перешел из Принстонского Университета в Гарвардский, изучал, как люди реагируют на ряд воображаемых дилемм.
Max Perutz, absolvent chemie z Vídně, přijel do Cambridge v roce 1935, aby pracoval s Bernalem jako postgraduální student.
Макс Перутц - химик из Вены - приехал в Кембридж в 1935 году, чтобы работать в качестве аспиранта у Бернала.
Je zvláštní, že Saakašvili, absolvent práv na newyorské Kolumbijské univerzitě, nevidí rozpor mezi svou vlastní demokratickou rétorikou a autokratickými činy.
Странно, что Саакашвили, выпускник юридического университета, не видит несоответствия между своей собственной демократической риторикой и автократическими действиями.

Возможно, вы искали...