kříž чешский

крест

Значение kříž значение

Что в чешском языке означает kříž?

kříž

крест symbol tvořený dvěma úsečkami, vzájemně se protínajícími v pravém úhlu objekt připomínající svým tvarem kříž přen. ustavičné starosti barva karet označovaná stylizovaným černým trojlístkem oblast zad okolo křížové kosti

Kříž

české mužské příjmení

Перевод kříž перевод

Как перевести с чешского kříž?

Синонимы kříž синонимы

Как по-другому сказать kříž по-чешски?

kříž чешский » чешский

krucifix žalud crux

Склонение kříž склонение

Как склоняется kříž в чешском языке?

kříž · существительное

+
++

Kříž · фамилия

Мужчина pan Kříž
Именительный kdo? co? pan Kříž
Родительный koho? čeho? bez pana Kříže
Дательный komu? čemu? k panu Křížovi
Винительный koho? co? pro pana Kříže
Звательный pane Kříž! Kříži!
Предложный o kom? o čem? o panu Křížovi
Творительный kým? čím? s panem Křížem
Женщина paní Křížová
Именительный kdo? co? paní Křížová
Родительный koho? čeho? bez paní Křížové
Дательный komu? čemu? k paní Křížové
Винительный koho? co? pro paní Křížovou
Звательный paní Křížová!
Предложный o kom? o čem? o paní Křížové
Творительный kým? čím? s paní Křížovou
+

Примеры kříž примеры

Как в чешском употребляется kříž?

Субтитры из фильмов

O Sabatu čarodějnice a kouzelníci nejprve v kostele znesvětili Svatý kříž.
Первым делом на Шабаше колдуны и ведьмы глумились над Святым распятием.
Tenhle kříž.
Этот крест.
Tenhle kříž označuje místo, kde byla naposled viděna.
Этот крест обозначает место, где рубашку видели в последний раз.
Každý hrob označuje kříž. Nebo kus dřeva.
На каждом могиле стоит крест или, хотя бы, кусок дерева.
Takže, za zásluhy neobyčejnou chrabrost, nepřehlédnutelnou odvahu proti zlým čarodějnicím Uděluji ti trojitý kříž.
И так, властью, данной мне, награждаю тебя за мужество, за храбрость, проявленные в борьбе с злыми феями, и вручаю тебе Большой Крест.
Děkuji, chlapče, dostaneš za to válečný kříž Tománie.
Спасибо, друг. Я полагаю, ты получишь Крест Томении за это.
Že ano? To je ten kříž s bohatými. Nic nepotřebují.
Да, неправда ли, в этом трагедия богачей: им ничего не нужно.
Pokud se o tom dovědí v Anglii, dají vám Viktoriin kříž.
В Англии вам бы за это вручили орден Виктории.
Je s ním kříž. Přestaň mu dávat peníze.
Перестань давать ему деньги.
Prý jste dostal Válečný kříž.
Да. И вас наградили военным крестом? Да.
Nejsem Červený kříž.
Если ты не хочешь, тогда я займусь.
Jestli ne v otevřeném, pak ve skrytém. uvnitř...ossuary.. nebo na dně džbánu najdete. tři soustředné kruhy. nebo starověký kříž. nebo rybu.
Если не прямо, то косвенно, внутри саркофага или на дне кувшина должньы бьыли бьыть концентрические круги или древний крест, или. рьыба.
Ne. Stačilo ji, že viděla můj kříž.
Нет, ограничилась тем, что увидела мой крест.
Ale to je kříž.
Но это крест.

Из журналистики

Mezinárodní červený kříž i další subjekty si na zneužívání začaly stěžovat už v prosinci 2002.
Международный Красный Крест и другие организации начали заявлять о случаях издевательства уже в декабре 2002 года.
Tyto kůly se stříškami v ostře sevřeném úhlu, navržené jako místní symbol zármutku, připomínají návštěvníkům buď venkovský kříž, nebo postavu s rukama zdviženýma v modlitbě.
Олицетворяя местный символ траура, эти столбы с остроугольными крышами напоминают посетителям крестьянский крест или человеческую фигуру с поднятыми в мольбе руками.
Pro srovnání: po zkáze Světového obchodního střediska dostal Americký červený kříž tolik peněz, že musel přestat zjišťovat, kolik potencionální příjemci doopravdy potřebují.
Для сравнения, после уничтожения Всемирного торгового центра американский Красный Крест получил столько денег, что он оставил все попытки определить, какой размер помощи необходим каждому потенциальному получателю.
Na tomto kusu pomalovaného betonu byly zastoupeny všechny nevyřešené konflikty Evropy: neonacistický hákový kříž, surrealistické tváře Evropanů, kteří zahynuli během války, holocaustu a čistek tajné policie.
Все неразрешенные конфликты были на этом куске раскрашенного бетона: неонацистская свастика, сюрреалистические лица умерших в Европе от войн, холокоста и секретных полицейских чисток.
Vyhýbavá politika obvykle znamená čtyři věci: za prvé, všechno tutlat a vyhýbat se průhlednosti, která je pro svévolné politiky totéž, co pro čerta kříž.
Политика увиливания обычно означает четыре вещи: во-первых, попытку скрыть или избежать прозрачности правительства, как язвы, которой она становится для всех своенравных политиков.

Возможно, вы искали...