kondenzátové potrubí чешский

конденсатопровод

Перевод kondenzátové potrubí перевод

Как перевести с чешского kondenzátové potrubí?

kondenzátové potrubí чешский » русский

конденсатопровод

Примеры kondenzátové potrubí примеры

Как в чешском употребляется kondenzátové potrubí?

Субтитры из фильмов

Než odejdete, podívejte se na vzorek odpadního potrubí, které budeme pokládat.
Ведь никто не сможет одурачить такую женщину, как вы, плохой канализационной трубой?
Jeho byste přece nestrčili do kamrlíku, kde je celý den slyšet voda v potrubí?
Засунули бы вы его в маленькую комнатушку в углу, где вечно шумят трубы?
Mimo mísu! Což mě připomíná, potrubí je taky mimo mísu.
Водопроводные трубы, кстати, тоже.
Máte patnáctset kilometrů potrubí.
У вас тут полторы тысячи километров трубопровода.
Smím-li vám poradit, odvodněte kanály a vydlážděte je, jinak se z účtů za potrubí zblázníte.
Если хотите мой совет: выкачайте воду и засыпьте каналы,...иначе эти счета вас доконают.
Parní stroj, nějaké pumpy, a zbytek potrubí.
Лебедка, несколько насосов и еще трубы.
Generátory, autojeřáby, potrubí.
Электронные системы, тягачи, трубы,.. в общем, техническое оснащение.
Odpovědí na vaši otázku je potrubí.
Ответ, мой дорогой, трубопроводы.
Potrubí?
Трубопроводы?
Potrubí, Chestertone, potrubí!
Трубопроводы, Честертон. Трубопроводы! Оу.
Potrubí, Chestertone, potrubí!
Трубопроводы, Честертон. Трубопроводы! Оу.
Kovové odlitky, potrubí, plasty a jedno tělo.
Металлические формы, труба и тело, капитан.
A šaty budete věšet na potrubí.
Можно повесить одежду на трубу.
Narazila jsem na něco, co by mohlo být nějaké potrubí.
Там, похоже, какая-то труба.

Из журналистики

Představitelé měst obvykle reagují na podobné krize rozšířením vodní infrastruktury, jmenovitě prováděním vrtů, budováním přehrad a kladením vodovodního potrubí.
Городские власти обычно реагируют на такие кризисы снабжения, путем модернизации своей инфраструктуры водоснабжения, а именно, бурением, каптажем воды, и прокладкой труб.
Na úspory dosažené těmito programy by se mělo pohlížet v kontextu částky 90 miliard dolarů ročně, kterou velká města vynakládají na budování úpraven vody, vodovodního potrubí a dalších složek vodní infrastruktury.
Экономии, производимые этими программами, следует рассматривать в контексте с 90 млрд долларов в год, что тратятся в городах на строительство очистных сооружений, трубы и другие компоненты инфраструктуры водоснабжения.
Dříve než někdo může spotřebovat kilowatthodinu energie, litr vody nebo využít jízdu autobusem, musí někdo jiný přivést k jeho domu měděný drát, potrubí či silnici.
Прежде чем кто-либо сможет потреблять киловатт-час, литр воды или поездку на автобусе, он должен получить медный провод, трубу или дорогу, проведенную к его дому.
Je to odraz skutečnosti, že mobilní stožáry a přístroje jsou mnohem levnější než potrubí a měděné kabely, díky čemuž mohou i chudí lidé zaplatit fixní náklady.
Это отражает тот факт, что телефоны намного дешевле, чем трубы и медные провода, и это дает возможность беднякам оплачивать необходимые для их использования фиксированные издержки.
Pevně propojená potrubí svazují producenty a spotřebitele do bezmála exkluzivního objetí.
Стационарные соединенные трубопроводы заключают производителей и потребителей в практически единственное объятие.

Возможно, вы искали...