kondenzační чешский

конденсационный

Перевод kondenzační перевод

Как перевести с чешского kondenzační?

kondenzační чешский » русский

конденсационный

Склонение kondenzační склонение

Как склоняется kondenzační в чешском языке?

kondenzační · прилагательное

+
++

Примеры kondenzační примеры

Как в чешском употребляется kondenzační?

Субтитры из фильмов

Daleko, až za Kondenzační divočinou.
Далеко за Конденсированной глушью.
Plán je takový, že napojíme sopku na chladící systém modulu, abychom vytvořili kondenzační efekt.
План таков: Мы присоединяем систему охлаждения к вулкану для создания эффекта конденсации.
A tehdy jsem zjistil. že bylo možné a nezbytné, sledovat spektrum jednotlivých molekul. v kondenzační fázi.
Вот когда я понял что стало возможно и необходимо наблюдать одномолекулярный спектр коротких фаз.
Tohle bude něco jako kondenzační zařízení. Tady je potrubí.
Какой-то конденсатор, водопровод.
A. a mraky tvoří. potřebujete mít to, čemu se říká kondenzační jádra; což jsou malé částečky, kolem kterých se voda může změnit z vodní páry na kapky vody.
И. и облака формируются. нужно, чтобы образовались так называемые ядра конденсации, то есть, мельчайшие частицы, вокруг которых вода может преобразоваться из пара в капельки.
Protože jsme předpokládali, že to byly částice hlíny a částice soli, jež tvořily tento kondenzační proces, ale byla tam tato mezera.
Мы предполагали, что частицы глины и соли вызывают процесс конденсации, но было это несоответствие.
Velké nádrže, které lze vidět při každém vrtu jsou kondenzační nádrže.
Большие емкости для конденсата.
Dehoff Meisterovic vrt vybuchl. Kondenzační nádrže se vzňaly, vrtná souprava lehla popelem.
А через два года скважина Дехоф Мастер вспыхнула, цистерны с конденсатом сгорели и все было разрушено.
Špatnou zprávou je, že kondenzační odtok střídavého proudu v kombinaci s horkem z výfukového ventilu vytvořila plísňovou nirvanu.
Плохая новость в том, что конденсат из кондиционера в сочетании с теплом из выходного отверстия вентиляции создали Плесеневый Рай.
Kondenzační stopa? Pojmenuješ to zplodinách, co vychází z letadla?
Ты назвал компьютер в честь выхлопа, выбрасываемого самолётом?

Возможно, вы искали...