kondenzované mléko чешский

сгущёнка

Перевод kondenzované mléko перевод

Как перевести с чешского kondenzované mléko?

kondenzované mléko чешский » русский

сгущёнка сгущёное молоко́ сгущёное молоко

Синонимы kondenzované mléko синонимы

Как по-другому сказать kondenzované mléko по-чешски?

kondenzované mléko чешский » чешский

zahuštěné mléko

Грамматика kondenzované mléko грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает kondenzované mléko в чешском языке?

kondenzovaný + mléko · прилагательное + существительное

++

Примеры kondenzované mléko примеры

Как в чешском употребляется kondenzované mléko?

Простые фразы

Vypil jsem všechno své mléko.
Я выпил всё своё молоко.
Ano, mléko je velmi dobré.
Да, молоко очень хорошее.
To mléko divně chutná.
У этого молока странный вкус.
Krávy dávají mléko.
Коровы дают молоко.
Lidé nekupují mléko v tomto obchodě.
Люди не покупают молоко в этом магазине.
Mary má moc ráda mléko.
Мэри очень любит молоко.
Zamíchala mléko do své kávy.
Она добавила молоко в свой кофе.
Nezapomeň koupit mléko.
Не забудь купить молока.
Melanie pije mléko.
Мелани пьёт молоко.
Tento moučník obsahuje mouku, mléko, vejce a cukr.
Этот торт содержит муку, молоко, яйца и сахар.
Chcete ještě mléko se sušenkami?
Хотите еще молока с печеньем?
Chcete mléko?
Хотите молока?
Smíchej mléko s vejci.
Смешай молоко с яйцами.

Из журналистики

Začal jsem pracovat jako obchodní cestující. Prodával jsem kozí mléko, slepice, kohouty a ovce.
Я начал работать коммивояжером, продавая козье молоко, кур, петухов и овец.
Když nedávno Ajmánův otec, od března roku 2006 nezaměstnaný, vyzvedl státní potravinový příděl, musel prodat mléko, aby měl čím zaplatit cestu domů.
Недавно, получив правительственную продовольственную помощь, отец Аймана, безработный с марта 2006 г., был вынужден продать молоко, чтобы оплатить обратную дорогу домой.
Pastevci a agropastevci využívají půdu, na které se konvenční zemědělství neuživí, a produkují maso, mléko a další živočišné produkty pro miliony lidí.
Используя землю, на которой невозможно обычное растениеводство, пасторалисты и агропасторалисты производят мясо, молоко и продукты животноводства, поддерживающие жизнь миллионов людей.

Возможно, вы искали...