kondice чешский

кондиция

Значение kondice значение

Что в чешском языке означает kondice?

kondice

(většinou jen v jednotném čísle) stav a zachovalost, míra přístupu k vlastním schopnostem a silám  Služba je určena nejen seniorům, kteří si chtějí zlepšit fyzickou a psychickou kondici. Nejedná se o klasické cvičení. (většinou v množném čísle) soukromé doučování

Перевод kondice перевод

Как перевести с чешского kondice?

kondice чешский » русский

кондиция состоя́ние

Синонимы kondice синонимы

Как по-другому сказать kondice по-чешски?

kondice чешский » чешский

forma stav rozpoložení podmínka doučování

Склонение kondice склонение

Как склоняется kondice в чешском языке?

kondice · существительное

+
++

Примеры kondice примеры

Как в чешском употребляется kondice?

Субтитры из фильмов

Mladý muži, má tělesná kondice mi dovoluje pěstovat sport. A jsem ochoten kdykoliv s vámi zkřížit kord.
Мои физические возможности еще позволяют мне заниматься спортом, и спорю, что вы покажете результаты хуже, чем я.
Musím se dostat do kondice.
Надо заняться собой.
Ale teď si uvědomují, že tvé chování pouze pramení z druhotné přechodné empirické hypertoidově navozené kondice, zhoršené, řekla bych, encefalogickým napětím.
Конечно, теперь я понимаю, что ваше поведение обусловлено субтранзиторным эмпирическим гипертоидно-индуцированным состоянием, усугубленным, как я полагаю, мультиэнцефалогическими противоречиями.
To, že jste z kondice, Boruso, je jenom váš problém.
Вы не в форме, Боруза. Вот в чем ваша проблема.
Nezbytnou kvalifikací posádky je výborná kondice jejich členů.
Это основной показатель того, что все члены команды находятся в лучшей форме.
Plus. podstoupíte velice přísný program pro zvýšení tělesné kondice.
Плюс вы пройдете физическую подготовку повышенной сложности.
Postupem času se vám zlepší kondice a zvládnete to.
Вы должны стремиться к тому, чтобы наращивать нагрузку постепенно.
Bylo mi 36 a cítil jsem se starý a bez kondice. Kouřil jsem tři krabičky denně - ne zrovna zdravý chlapík.
Тогда мне было 36, я считал себя старым и дряхлым, выкуривал по три пачки в день, в общем, здоровым не выглядел.
Začnete pociťovat symptomy, jakmile se kondice zhorší.
Вы начнете замечать признаки когда состояние ухудшится.
V tu samou chvíli prováděl Buster testy fyzické kondice v náborovém středisku.
В этот момент Бастер проходил медосмотр в военкомате.
Moje kondice není problém.
Моё состояние не проблема.
Mou specializací je posilování a kondice. Úšklebky a úsměvy nechám na vás.
Я специализируюсь на силе и подготовке, а гримасы и улыбки оставляю вам.
A co fyzická kondice?
А что с физической формой?
Když se teď podíváte na váš současný život, například nemáte dost peněz na vašem účtu nebo partnera, kterého by jste chtěli nebo zdraví a kondice není na požadované úrovni, to nejste vy.
Понимаете, если посмотреть на настоящее состояние дел прямо сейчас, скажем к примеру, что у вас немного денег на вашем банковском счету или ваши отношения оставляют желать лучшего, или ваше здоровье и физическая форма не на уровне.

Из журналистики

Příznaky povážlivé kondice americké ekonomiky nacházíme všude - od olbřímího fiskálního deficitu a deficitu běžného účtu platební bilance přes padající ceny domů až po churavějící dolar.
Признаки рискованного состояния американской экономики повсюду - от огромного финансового дефицита и дефицита текущих статей платёжного баланса, до резко упавших внутренних цен на недвижимость и слабого доллара.
Regulatorní orgány často tolerují, a někdy dokonce podporují slabé banky, čímž popírají realitu jejich bídné kondice.
Регуляторы слишком часто терпят, а иногда и поддерживают слабые банки, отрицая реальность их тяжелого состояния.

Возможно, вы искали...