konfesijní škola чешский

Синонимы konfesijní škola синонимы

Как по-другому сказать konfesijní škola по-чешски?

konfesijní škola чешский » чешский

církevní škola

Примеры konfesijní škola примеры

Как в чешском употребляется konfesijní škola?

Простые фразы

Naše škola je padesát let stará.
Нашей школе пятьдесят лет.
Žákům se škola nelíbí.
Учащимся не нравится школа.
Škola končí v 3:30.
Школа заканчивается в 3:30.

Субтитры из фильмов

Je to celkem dobrá škola.
Это очень хороший университет.
Tvá vysněná škola.
Университет твой мечты.
Žádná škola, ani práce.
Нет ни школ, ни работы, ничего.
Bílá budova je právě postavená škola.
Это белое здание - недавно построенная школа.
Tam je škola. - Teď škola není.
Какая школа в это время?
Tam je škola. - Teď škola není.
Какая школа в это время?
Pro tebe škola není.
Тебе не место в школе.
Vznešená instituce, ta škola.
Школа, прекрасное заведение.
Žádná škola ani policajti.
Ни школы. Ни полиции.
Ta stará národní škola.
Старая национальная школа!
Je to skvělá škola.
Лучшего образования не придумать.
Je to škola Shinmei.
Но его там скорей всего нет.
Shinmei - škola jiu-jitsu.
Мы из школы Кодама Сабуро.
Naše škola má mnoho nepřátel. Higaki Gennosuke je jen jeden.
Хигаки не единственный наш противник.

Из журналистики

To dokáže jen škola.
Только образование заставит.
Chicagská škola ani škola MIT netvrdí, že tržní výsledky jsou spravedlivé, protože skutečné tržní výsledky závisejí na počáteční distribuci zdrojů.
Действительно, ни представители Чикагской школы, ни представители школы МТИ не утверждают, что результаты деятельности рынков справедливы, потому что реальные результаты деятельности рынков зависят от изначального распределения ресурсов.
Chicagská škola ani škola MIT netvrdí, že tržní výsledky jsou spravedlivé, protože skutečné tržní výsledky závisejí na počáteční distribuci zdrojů.
Действительно, ни представители Чикагской школы, ни представители школы МТИ не утверждают, что результаты деятельности рынков справедливы, потому что реальные результаты деятельности рынков зависят от изначального распределения ресурсов.
Významná je ovšem skutečnost, že ji převzala světově nejproslulejší obchodní škola.
Тем не менее, тот факт, что он был принят самой известной в мире школой бизнеса, имеет большое значение.
Národní školská komise má v principu nařízeno, aby příslušnou žádost schválila, bude-li navrhovaná škola pravděpodobně plnit celostátní cíle a má solidní finanční krytí.
Национальный школьный комитет, в принципе, склонен одобрить заявление, если рассматриваемая школа предположительно сможет достичь национальных целей и обладает крепким финансовым основанием.
Obec, kde své služby nabízí soukromá škola, musí tuto školu podporovat stejnou finanční částkou v podobě kuponů na studenta, jakou poskytuje školám veřejným.
Община, в которой услуги образования предлагает частная школа, должна поддерживать её тем же количеством средств и гарантий на каждого учащегося, как и государственную школу.
Také druhá myšlenková škola vykresluje krizi jako ryzí problém likvidity, avšak dlouhodobou nesolventnost pokládá přinejhorším za vnější riziko.
Вторая школа мышления тоже предпочитает описывать кризис как проблему с ликвидностью, а неплатежеспособность, в худшем случае, как долгосрочный внешний риск.
Naprosto nejúchvatnější by bylo, kdyby si uvědomoval, že tato škola byla přinejmenším stejně důležitá jako to, co se - společně s chlapci - naučila na Yaleově univerzitě.
Еще более впечатляющим будет то, если он также понимает, что это образование является не менее важным, чем то, чему она - вместе с мальчиками - научилась в Йеле.
Před 40 lety na úřednických místech dostačovala dokončená střední škola, kdežto dnes sotva stačí nižší vysokoškolský titul.
Если 40 лет назад офисным работникам было достаточно иметь диплом о высшем образовании, то сегодня - едва ли хватает наличия степени бакалавра.
Málokterý cizinec sleduje ruské filmy a v loňském žebříčku 100 nejlepších světových univerzit nefiguruje žádná vysoká škola z Ruska.
Немногие иностранцы смотрят российские фильмы, и ни один русский университет не вошел в мировой топ-100 в прошлом году.
Ostatně chicagská škola mlčky předpokládá, že ekonomiky mají vždy plnou zaměstnanost.
Действительно, представители Чикагской школы подразумевают, что экономика всегда работает в условиях полной занятости.
Chicagská ekonomická škola nebyla nikdy zranitelnější než dnes - a zaslouženě.
Чикагская экономическая школа никогда прежде не была столь уязвимой, как сегодня - и заслуженно.
A protože jen málo cizinců sleduje ruské filmy a jen jedna ruská vysoká škola se umístila v žebříčku sta nejkvalitnějších světových univerzit, zbývá Rusku málo možností, jak získat svou přitažlivost zpět.
С несколькими иностранцами посмотревшими русские фильмы, и лишь одним Российским университетом попавшим в мировой топ-100, Россия имеет несколько вариантов для восстановления своей привлекательности.
Netanjahuova myšlenková škola je však radikálně odlišná.
Но идеология Нетаньяху радикально иная.

Возможно, вы искали...