konfederace чешский

конфедерация

Перевод konfederace перевод

Как перевести с чешского konfederace?

konfederace чешский » русский

конфедерация конфедера́ция

Синонимы konfederace синонимы

Как по-другому сказать konfederace по-чешски?

konfederace чешский » чешский

svaz sdružení volné sdružení států svazek spolek federace

Склонение konfederace склонение

Как склоняется konfederace в чешском языке?

konfederace · существительное

+
++

Примеры konfederace примеры

Как в чешском употребляется konfederace?

Субтитры из фильмов

Konfederace prosí o šperky na naši vznešenou věc.
Конфедерация просит пожертвовать драгоценности на наше дело.
Milá paní Wilkesová, Konfederace potřebuje životy mužů, ale ne srdce svých žen.
Уважаемая м-с Уилкс, конфедерации нужна кровь мужчин ей не нужно, чтобы женщины с кровью отрывали от сердца дорогое.
Konfederace nás potřebuje.
Но маменька сказала, это нужно конфедерации. Мы помогаем Югу.
Myslí si, že mám poklad Konfederace.
Они считают, что я завладел деньгами конфедерации.
Věří, že je generál Jeb Stuart, hrdina na straně konfederace.
Полагает, что он Генерал Джеб Стюарт, конфедерат, герой Гражданской войны.
Ale dokud jsou tam vojáci Konfederace, nedostaneme se tam.
Но пока Конфедераты там, мы через нее перебраться не сможем.
Zrovna teď potřebuje vaši víru a pochopení ve výhru konfederace.
И всё, что ему сейчас нужно- это ваше понимание и победа Конфедерации.
Dále důstojníkům a mužstvu bude povoleno se vrátit domů, nebudou obtěžováni úřady konfederace.
Равно как офицерам и солдатам будет разрешено вернуться домой, без чинения помех со стороны властей Конфедеративных Штатов.
V roce 1864 se její naděje na kompenzaci nakonec zhroutily díky porážce armády Konfederace u Atlanty.
В 1864 году ее надежды получить компенсацию рухнули, когда армия южан потерпела поражение в Атланте.
Z armády Konfederace. -Těší mě.
Да, доктор Лавлесс.
Dovolte mi představit vám váš protějšek z naší konfederace.
Посол, позвольте мне представить вашего коллегу от нашей конфедерации.
Členské světy konfederace jsou rovnocennými partnery.
Все миры в нашей конфедерации объединены на основе равных партнерских отношений.
Cestující na planety Konfederace, dostavte se k odbavení.
Пассажирам, отправляющимся на планеты конфедерации, просьба пройти в зону отправки.
Jsem velvyslanec Konfederace!
Отключите систему!

Из журналистики

Dosáhnout jej ovšem bude možné jedině oživením - a aktualizací - staré instituce mezinárodního společenství: konfederace států.
Но этого возможно добиться только путем реанимирования - и обновления - старого института международного сообщества: конфедерации государств.
Konfederace, již obhajuji, by tedy vytvářela mezistupeň (trvající pět nebo deset let), na jehož konci by se Kosovo zřejmě stalo plně nezávislým.
Конфедерация, сторонником которой я являюсь, явилась бы промежуточным этапом (она бы могла просуществовать 5 или 10 лет). В конце этого этапа Косово, вероятно, приобретет полную независимость.
Protože se ale stala masová nezaměstnanost realitou, vystoupila radikální Korejská konfederace odborových svazů pracujících z Komise.
Однако, когда массовые увольнения стали реальностью, радикальная Корейская Конфедерация Профсоюзов вышла из состава Комиссии.
Přestože mezi syrskou a iráckou stranou Baas vládlo urputné nepřátelství, útěchou bylo to, že obě byly členy konfederace despotismu.
Хотя сирийская и иракская баасистские партии были заклятыми врагами, утешение состояло в том, что обе они являлись членами конфедерации деспотизма.
Pás rovněž uchovává Hiawathovo postavení praotce konfederace.
Пояс также подчеркивает статус Гайаваты как родоначальника конфедерации.

Возможно, вы искали...