konfigurační pravidlo чешский

правило конфигурации

Перевод konfigurační pravidlo перевод

Как перевести с чешского konfigurační pravidlo?

konfigurační pravidlo чешский » русский

правило конфигурации

Примеры konfigurační pravidlo примеры

Как в чешском употребляется konfigurační pravidlo?

Субтитры из фильмов

Ale je tu jedno pravidlo.
Только одно правило.
Zavádím nové pravidlo.
Я ввожу новое правило.
Osvědčilo se to v minulosti tolikrát, neporušujme to pravidlo.
Это правило всегда отлично работало, давай не будем нарушать его.
Máme zde pravidlo, žádný alkohol v budově.
У нас тут правило, как в магазине - никакого спиртного там, где его продаешь.
Jestliže neporuší žádné pravidlo zdvořilosti jako hosté, já neporuším žádné jako hostitel.
Если они не нарушат законов гостеприимства, то их не нарушу и я.
Podívej, pravidlo č. 1 - gentleman musí nosit kravatu.
Первое правило - мужчины должны быть в галстуке.
A další pravidlo. Po Paříži nikdy s aktovkou.
И ещё - в Париже никаких портфелей и зонтиков.
Skvělé pravidlo.
Мудро.
O pistolnících jsem se naučil jedno pravidlo.
Я знаю одно на счет стрелков.
Takové je pravidlo.
Таковы правила.
Porušil jsi první pravidlo a zapletl ses se svou obětí.
И ты нарушил первую заповедь. ты ей увлекся.
No, myslím, že použijeme jedno pravidlo z vašeho světa.
Ну что ж, не будем использовать ваше земное выражение.
Možná si též pamatujete, že první pravidlo v domě je disciplína?
А еще запомните, закон здесь - дисциплина.
Zlaté pravidlo o cestování vesmírem a časem.
Ты знаешь также хорошо, как и я золотое правило космических и временных путешествий.

Из журналистики

Po Bushově prezidentském období už toto pravidlo neplatí, pokud kdy vůbec platilo.
После президентства Буша это правило больше не действует, если оно вообще когда-либо действовало.
Toto pravidlo by se mělo vztahovat na země-dlužníky i na země-věřitele.
Данное правило должно применяться как к странам-должникам, так и к странам-кредиторам.
Kdyby se toto pravidlo dovedlo do důsledků, tvrdil, byli by všichni slepí.
Если ему следовать до конца, то в конечном итоге мы все окажемся слепцами.
V čínské politice jde o posvátné pravidlo, které se považuje za naprosto legitimní.
Этот механизм - священное правило китайской политики, которое считается абсолютно обоснованным.
V Británii, kde podobné pravidlo nefunguje, přivedla paní Thatcherovou její strana k slzám, když jí řekla, že musí jít.
При отсутствии такого правила г-жа Тэтчер была буквально доведена до слез, когда партия попросила ее уйти.
Toto pravidlo by mohly přijmout i země, které nejsou demokraciemi, například Čína, protože se netýká vládnoucích stran, nýbrž jen vedoucích představitelů.
Даже недемократические страны, такие как принявший современный облик Китай, могли бы принять это правило, поскольку оно бы применялось к главам правительств, а не к правящим партиям.
Pravidlo maximálního funkčního období by samozřejmě mohlo zasáhnout i opravdové demokracie a jejich právo mít v čele vlády oblíbeného politika i více než dvacet let.
Международное ограничение срока пребывания у власти, конечно же, могло бы нарушить право реальной демократии оставлять у власти популярного лидера, который руководит более 20 лет.
Mnohé ústavy takové pravidlo obsahují, a dokonce i ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že jej dodrží.
Многие конституции содержат такое правило, и даже президент России Владимир Путин заявил, что он будет его соблюдать.
V Itálii platí zvláštní pravidlo, které zaručuje uskupení, jež získalo jen o hrstku hlasů více než ostatní, prémii v podobě několika desítek křesel v dolní komoře.
В Италии странное правило позволяет той группе, у которой есть на горстку голосов больше, чем у другой, получить приз в виде нескольких десятков мест в нижней палате.
První pravidlo už potajmu či otevřeně porušila většina členských států včetně Německa, zatímco druhé pravidlo v případě několika zemí smetly ze stolu drahé finanční balíky.
Большинство стран-участниц, включая Германию, тайно или явно нарушили первое правило. В то же время некоторые страны обошли второе правило, получив крупные пакеты финансовой поддержки.
První pravidlo už potajmu či otevřeně porušila většina členských států včetně Německa, zatímco druhé pravidlo v případě několika zemí smetly ze stolu drahé finanční balíky.
Большинство стран-участниц, включая Германию, тайно или явно нарушили первое правило. В то же время некоторые страны обошли второе правило, получив крупные пакеты финансовой поддержки.
Výjimky potvrzují pravidlo.
Исключения лишь подтверждают правило.
Jakékoliv standardní rozhodovací pravidlo, které centrální banky používají, dnes koneckonců říká, že ke zvýšení sazeb mělo dojít už dávno.
Более того, согласно любым стандартным правилам принятия решений, применяемым центральными банками, повысить ставку надо было уже давно.
Základní pravidlo kopané je zcela jasné: je třeba přepravit míč od středu do jedné z branek.
В футболе, например, основное правило очень простое: мяч должен быть перемещен из центра поля в одни из ворот.

Возможно, вы искали...