letý | letmo | mletý | litý
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ letmý СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ letmější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejletmější

letmý чешский

беглый

Перевод letmý перевод

Как перевести с чешского letmý?

Синонимы letmý синонимы

Как по-другому сказать letmý по-чешски?

Склонение letmý склонение

Как склоняется letmý в чешском языке?

letmý · прилагательное

+
++

Примеры letmý примеры

Как в чешском употребляется letmý?

Субтитры из фильмов

Zachytil jsem letmý pohled, a pak náhle zmizela.
Я поймал взгляд и затем она ушла.
Zbožňuji ten letmý dotek.
Мне нравятся такие робкие прикосновения.
Stačí letmý pohled do vaší duše.
Достаточно для проблеска вашей души.
Potřebuji letmý start.
Мне нужно разбежаться.
Stačí nám letmý pohled, a hned víme, co je ten druhý zač.
Да, достаточно одного взгляда и мы уже знаем, что кроется внутри.
Tak jo, ale varuji tě i jenom letmý pohled na kozy nekonečné moudrosti může člověka dohnat k šílenství.
Ну ладно. Но учти. один взгляд на неприкрытый высший разум. может свести мужчину с ума.
Teda, lízaly jsme polevu ze lžíce Teda, lízaly jsme polevu ze lžíce a najednou..jeden letmý dotek a. a najednou..jeden letmý dotek a.
В смысле, мы облизывали ложку после глазури, и от одного лизания к другому, и.
Teda, lízaly jsme polevu ze lžíce Teda, lízaly jsme polevu ze lžíce a najednou..jeden letmý dotek a. a najednou..jeden letmý dotek a.
В смысле, мы облизывали ложку после глазури, и от одного лизания к другому, и.
Možná je to letmý pohled na nejistou budoucnost tohoto nádherného tvora.
Может быть - это проблеск непостоянного будущего, перед которым стоит это великолепное существо.
Ani letmý pohled?
Даже не взглянул?
Bude to letmý start.
Старт будет последовательным.
Jeden letmý pohled jí stačil, aby poznala blížící se nebezpečí.
Взглянув, она поняла, что надвигалась беда.
Na Taliných rtech byl letmý úsměv.
На лице Талы играла едва заметная улыбка.
Samotný moment stvoření je pouze letmý.
Момент творения неуловим по своей сути.

Из журналистики

Indický příklad nám ale poskytuje letmý pohled na to, co by svět mohl dokázat společně.
Но пример Индии также предоставляет собой беглое знакомство с тем, чего мир мог бы достигнуть коллективно.
Navíc i letmý pohled na pohotovostní výcvik LOA, její vývoj a výzkum, nákupy zbraní a světonázorové programy prokazuje, že se čínstí funkcionáři připravují na to, že v budoucnu nebudou vést války jen proti regionálním mocnostem, ale proti supervelmoci.
Более того, краткий анализ состояния готовности НОА, программы разработки и приобретения оружия, а также общая идеология в стране указывают на то, что власти Китая готовы к будущей войне не только с региональными врагами, но и со сверхдержавой.
Letmý pohled do japonského tisku nebo i do knih naskládaných do vysokých komínků v japonských knihkupectvích ukazuje, jak vyděšení dnes Japonci jsou.
Беглый взгляд на японскую прессу, или даже некоторые книги, убранные высоко на полки в японских книжных магазинах, показывает, насколько напуганы японцы.
Letmý pohled na tichý vztek čínského obyvatelstva probudil v Japonsku potřebu všeobjímající regionální strategie.
Вид тихой ярости населения Китая разбудил в Японии понимание необходимости комплексной региональной стратегии.
NEW YORK - Už letmý pohled na veřejné finance Egypta odhalí znepokojivý fakt: úrok, který země platí ze svých zahraničních půjček, převyšuje úhrn tamního rozpočtu pro oblasti školství, zdravotnictví a bytové výstavby.
НЬЮ-ЙОРК.Взглянув на государственные финансы Египта можно увидеть тревожащий факт: проценты, которые страна платит по своим иностранным займам, превышают ее бюджет на образование, здравоохранение и жилье вместе взятые.
Důkazem budiž i jen letmý pohled na ekonomickou transformaci kupříkladu Irska nebo Spanělska od okamžiku, kdy se staly členy EU.
Примера Ирландии и Испании достаточно, чтобы подкрепить это утверждение.
Dokonce i mladí muži, studující v seminářích na kněze, získávájí jen velmi letmý filosofický exkurs, a i ten je účelně upraven.
Вера - вопрос сердца.

Возможно, вы искали...