Hort | Holz | hold | Halt

-holt немецкий

Значение -holt значение

Что в немецком языке означает -holt?

-holt

Ortsnamengrundwort für Gehölz, Wald Im 8. Jahrhundert wurde Bocholt erstmals als ›Bohholz‹ erwähnt.

Возможно, вы искали...

-holm | -holz | -hof | -horst | -hoven