Агнец болгарский

Агнец

Перевод Агнец перевод

Как перевести с болгарского Агнец?

Агнец болгарский » русский

Агнец

Агнец русский

Перевод Агнец по-болгарски

Как перевести на болгарский Агнец?

Агнец русский » болгарский

Агнец

Примеры Агнец по-болгарски в примерах

Как перевести на болгарский Агнец?

Субтитры из фильмов

Я хочу предстать перед очами Господа безгрешным, как агнец.
Но не го правя, защото мисля за спасението на душата си.
Он идет как агнец на заклание. Его выставили врагом народа. - Осваль!
Осуалд е изведен като жертвено агне и разстрелян като враг на народа.
Г осподь Бог, Божий Агнец, Сын Отца, отпускающего грехи.
Боже Господи! Син на Отца, опрощаващ греховете.
Вот она, жертвенный агнец, который очистил деревню.
Тя сама заради всички. Смърт, каквато още не бяхме виждали.
Это Агнец Божий,...который искупит грехи этого мира.
Това е жертвеният агнец, който изкупи греховете на света.
Агнец божий, умерший за грехи наши, пошли своих ангелов, дабы отправили они это тело в рай.
Божи агнец, поел греховете на хората, изпрати ангелите си да посрещнат това тяло в рая.
Агнец божий, умерший за грехи наши. Одари эту душу вечным покоем.
Божи агнец, поел греховете на хората, дай на тази душа вечен мир.
Теперь у нас есть жертвенный агнец.
Сега си имаме агне за жертвоприношение.
Перед нами агнец на заклание.
Изпращат агнета на заколение.
Рождён 25-ого декабря, творил чудеса, воскрешён на 3 день, известен как Агнец Божий, Путь, Истина, Свет, Спаситель, Мессия.
Роден на 25-ти декември, изпълнявал чудеса, възкръснал на третия ден, известен като Агнец, Пътят, Истината, Светлината, Спасителят, Месия.
Коули уверен, что ты агнец, что ты под контролем, но я думаю иначе.
Коули смята, че може да те опитоми, но аз съм на друго мнение.
Это агнец божий который избавляет весь мир от грехов.
Това е Божията плът, опрощаваща всички грехове.
Мама смотрит на нее. - О! будто она какой-то агнец невинный.
Мама гледа на нея. като на новородено агънце.
Она что, агнец невинный?
Да не би да е била невинна като ангел?

Возможно, вы искали...