ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ černý СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ černější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejčernější

černý чешский

чёрный

Значение černý значение

Что в чешском языке означает černý?

Černý

české mužské příjmení

černý

hráč hrající deskovou hru s černými kameny  Po ztrátě dámy se černý vzdal. čert

černý

mající barvu temné noci, sazí nebo uhlí  Černý plech karoserie byl rozpálený od slunce. nečistý, poskvrněný, špatný  černá magie, černé svědomí nezákonný  černý pasažér, černý trh (člověk) mající tmavou kůži, negroidní rasy  černý otrok

Перевод černý перевод

Как перевести с чешского černý?

Синонимы černý синонимы

Как по-другому сказать černý по-чешски?

Склонение černý склонение

Как склоняется černý в чешском языке?

černý · существительное

+
++

Černý · фамилия

Мужчина pan Černý
Именительный kdo? co? pan Černý
Родительный koho? čeho? bez pana Černého
Дательный komu? čemu? k panu Černému
Винительный koho? co? pro pana Černého
Звательный pane Černý! Černý!
Предложный o kom? o čem? o panu Černém
Творительный kým? čím? s panem Černým
Женщина paní Černá
Именительный kdo? co? paní Černá
Родительный koho? čeho? bez paní Černé
Дательный komu? čemu? k paní Černé
Винительный koho? co? pro paní Černou
Звательный paní Černá!
Предложный o kom? o čem? o paní Černé
Творительный kým? čím? s paní Černou
+

černý · прилагательное

+
++

Примеры černý примеры

Как в чешском употребляется černý?

Простые фразы

V Německu je oblíben černý chléb.
В Германии любят черный хлеб.
Medvěd je černý.
Медведь черный.

Субтитры из фильмов

Nyní vám dám další. Co to je, když to má velký černý knír, kouří velký černý doutník, a hodně ho bolí za krkem?
Еще одна загадка: что это - носит густые черные усы, курит большую черную сигару и вызывает головную боль у окружающих?
Nyní vám dám další. Co to je, když to má velký černý knír, kouří velký černý doutník, a hodně ho bolí za krkem?
Еще одна загадка: что это - носит густые черные усы, курит большую черную сигару и вызывает головную боль у окружающих?
Má to velký černý knír, kouří velký černý doutník, a má velkou bolest.
Так, так. черные усы. большая черная сигара. а в голове.
Má to velký černý knír, kouří velký černý doutník, a má velkou bolest.
Так, так. черные усы. большая черная сигара. а в голове.
Jste na řadě. Máte černý. No tak.
Эй, ходите, хозяин, вы играли черными.
Má černý vlas a tváře vzkvétají. pleť bílá jako sníh.
Она свежа, как роза, ее волосы - черны, как смоль, а кожа белая, как снег.
Kdepak máš svůj černý šíp?
Почему вы не взяли черную стрелу?
Černý den.
Чёрный день, Скарлетт.
Holčičky maj nosit černý sukno.
Девочки носят добротное чёрное сукно.
Černý kafe.
Чёрного кофе.
A ještě jedna věc. Slib mi prosím, že nikdy nebudeš nosit černý satén a perly a že ti nebude 36.
И еще пообещайте мне никогда не носить черный атлас и жемчуг.
Černý odpad z dolů tenkrát teprve začínal pokrývat úbočí kopce, ještě nehyzdil krajinu, ani nečernil krásu naší vesnice.
В те дни черный шлак угольных шахт только начал покрывать нашу сторону холма, его было еще мало, чтобы испортить нашу местность и зачернить красоту деревни.
A jak se černý odpad šířil po mém údolí, tak se ta čerň rozlévala i do myslí jeho obyvatel.
Дым накрывал мою долину, и чернота поражала сознание людей.
Jejich další kroky povedou na černý trh.
Несомненно, их следующий шаг - черный рынок.

Из журналистики

Přátelé, kteří bydlí jen několik kilometrů od nás ve venkovské oblasti Montany na západě USA, museli letos v létě přerušit oběd, když zpoza stromů znenadání vyšel medvěd černý.
Этим летом нашим друзьям, живущим в нескольких километрах от нас в штате Монтана на западе США, пришлось прервать свой обед из-за неожиданного появления черного медведя.
V některých oblastech kvůli tomu dokonce celokomunitní úroveň imunity vůči onemocněním, jako jsou spalničky nebo černý kašel (pertussis), klesla pod hranici nezbytnou k tomu, aby se tyto nemoci nerozšířily do všeobecné populace.
Как следствие в некоторых округах уровни иммунитета населения против таких заболеваний, как корь и коклюш (судорожный кашель), упали ниже порога, необходимого для предотвращения распространения этих заболеваний среди всех слоев населения.
Třebaže se prošetřuje několik případů neoprávněných nároků, nevznikl černý trh se stvrzenkami; podvody podle všeho vznikají skrze falšované faktury.
В то время как расследуются некоторые случаи незаконных притязаний, черного рынка для квитанций не существует; мошенничество, кажется, возникает главным образом через фальсификацию счетов.
A tak černý trh mohutní ještě více a schopnost státu vykonávat své základní funkce se neustále snižuje.
Поэтому черный рынок разрастается, а способность государства исполнять свои основные обязанности уменьшается.
Války, etnické čistky, embarga a sankce nevytvořily jen psychologická traumata, ale i černý trh, pašeráctví, korupci ve velkém měřítku a faktickou vládu mafií.
Войны, этнические чистки, эмбарго и санкции не только нанесли психологический урон, но и создали чёрные рынки, контрабанду, широкомасштабную коррупцию и де факто власть мафии.
V takovém světě by chudým a slabým zemím zůstal černý Petr.
В таком мире пострадают бедные и слабые страны.

Возможно, вы искали...