родоначальник русский

Перевод родоначальник по-чешски

Как перевести на чешский родоначальник?

родоначальник русский » чешский

praotec zakladatel rodu zakladatel předek předchůdce patriarcha

Примеры родоначальник по-чешски в примерах

Как перевести на чешский родоначальник?

Субтитры из фильмов

Родоначальник экспрессионизма. Его картины выражали печаль и тревогу.
Průkopník expresionismu, jehož malby byly plné pocitů úzkosti a žalu.
Или, возможно, я - родоначальник нового вида, который живет сотни лет, и это значит, что я все еще совсем малыш.
Zlato, jsi dospělý muž. Anebo jsem součástí nového druhu, který žije několik set let, což znamená, že jsem prakticky ještě batole.

Из журналистики

Америка экспортировала свою философию невмешательства в свободный рынок, которую даже родоначальник этой теории, Алан Гринспан, признает сегодня ошибочной.
Spojené státy vyvážely svou filozofii deregulovaného volného trhu, což dnes dokonce i její velekněz Alan Greenspan pokládá za chybu.

Возможно, вы искали...