ртуть русский

Перевод ртуть по-чешски

Как перевести на чешский ртуть?

ртуть русский » чешский

rtuť Hg

Примеры ртуть по-чешски в примерах

Как перевести на чешский ртуть?

Субтитры из фильмов

Ртуть.
Rtuť.
И, наконец, нижний, третий слой - это золото, платина, ртуть.
A nakonec třetí, nejspodnější vrstva, obsahuje zlato, platinu a rtuť..
Сегодня с утра берем ртуть.
Dnes ráno těžíme rtuť.
Ртуть и золото кипят рядом.
Rtuť a zlato jsou tam smíchány dohromady.
Ртуть имеет золотистый оттенок!
Rtuť má zlatavý nádech!
Там, откуда я родом, ртуть применяют, чтобы стимулировать аборт.
Tam, odkud pocházím, se brala rtuť kvůli vyvolání potratu.
Вы сказали, что принимали ртуть, чтобы стимулировать аборт.
Říkala jste, že jste si kvůli potratu vzala rtuť.
Подвижная как ртуть?
Jako rtuť.
Он скользкий и быстрый, как ртуть.
Je příliš pružný.
Железо, ртуть, кальций. или даже.
Železo, rtuť, vápník. nebo raději.
Ртуть лечит сифилис, но спутывает мысли.
Rtuť léčí syfilis, ale zatemňuje mysl.
Мышьяк, ртуть, симптомы бы показали.
Arzen, rtuť. Ty příznaky naznačují.
Ртуть?
Nebo snad rtuťová?
Ртуть, вдобавок освящённая.
Má rtuťovou náplň, předem svěcenou.

Из журналистики

Например, классический бестселлер 1972 года Пределы роста предсказал, что в мире закончится золото в 1981 году, серебро и ртуть в 1985, а цинк в 1990 году.
V klasickém bestselleru Hranice růstu z roku 1972 se například předpovídalo, že světové zásoby zlata se vyčerpají v roce 1981, stříbra a rtuti v roce 1985 a zinku v roce 1990.
Самым дешевым на тот момент фунгицидом оказалась метиловая ртуть, поскольку незадолго до этого ее использование было запрещено в Скандинавских странах и в некоторых штатах США из-за экологической и токсикологической опасности этого вещества.
Cenově nejvýhodnějším přípravkem se stala metylrtuť, neboť její používání bylo krátce předtím kvůli ekologickým a toxikologickým rizikům zakázáno ve Skandinávii a v několika amerických státech.

Возможно, вы искали...