шри русский

Примеры шри по-чешски в примерах

Как перевести на чешский шри?

Субтитры из фильмов

В Шри-Ланке, девять членов Азиатский рассвет.
Na SríLance devět členů hnutí Asijského rozbřesku.
Извини, в Шри-Ланке.
Promiň mi, Sri Lanka.
За их шкуры хорошо платят в Шри-Ланке, но трудновато освежевать их живьем.
Jejich kožešina hází pěknej peníz, ale je trochu těžký stahovat je zaživa.
А резня на Шри-Ланке, солнышко?
A co masakry na Srí Lance?
Этот приход в себя от горя может занять немного больше, чем отпуск в Шри-Ланке.
To bude potřebovat déle než jen prázdniny na Srí Lance.
Этот рецепт я узнал в Шри-Ланке.
To je recept ze Srí Lanky.
Мне сказали, что это Шри-Ланка.
Řekli mi, že je tu Srí Lanka.
К счастью, люди читают объявления, когда первая полоса пуста. В заголовках сегодня страшное наводнение в Шри-Ланке.
Naštěstí lidé čtou oznámení jen když na přední straně nic pořádného není a zpráva dne byly nějaké katastrofické záplavy na Sri Lance.
Известия отрывочные, но похоже, В первую очередь пострадали Индонезия и Шри Ланк.
Informace jsou jenom utržkovité, ale první byly zasaženy Indoněsie a Srí Lanka.
Сейчас это столица Шри-Ланки.
Teď je to hlavní město Srí Lanky.
Рыбаки со Шри-Ланки доложили о самолете, который издавал звуки на такой частоте, что разбились все окна.
Místní rybář na pobřeží Srí Lanky, nahlásil letadlo s nízkým letem, které vysílalo takovou vysokou frekvenci, že roztříštilo všechny okna.
Это просто рассказ о путешествии, который я написал о велосипедном туре на Шри-Ланке.
To jsou jen zápisky z cest, který jsem napsal, když jsem byl na cyklistický tůře na Srí Lance.
Шри-Ланка, как слеза зависшая над экватором, медальон на шее Индии, её живот, полный труднопроходимых гор.
Srí Lanka. Jako kapka vzdouvá se nad rovníkem. Amulet na Indiánově krku.
Если остальные парни нырнут в Бенгальский залив и попытаются доплыть до Шри-Ланки, ты тоже поплывешь с ними?
Kdyby všichni ostatní skočili do Bengálské zátoky a snažili se doplavat na Srí Lanku, skočil bys za nimi?

Из журналистики

Я лично прочувствовал необходимость нового подхода в 2004 году в Шри-Ланке.
V roce 2004 jsem potřebnost nového přístupu viděl na vlastní oči na Srí Lance.
Немногие приехали с глубоким пониманием динамики политического конфликта между воинствующими тамилами и правительством Шри-Ланки.
Málokdo ovšem s hlubší znalostí dynamiky politického konfliktu mezi militantními Tamily a srílanským státem.
Большая часть худших последствий катастрофы в Азии произошла в областях, подверженных воздействию цунами, таких как расположенные на низком уровне прибрежные зоны в Шри-Ланке.
Mnohé nejhorší následky se v Asii objevily v oblastech ohrožených cunami, například v nízko položených přímořských oblastech Srí Lanky.
Поэтому Сантос мог бы соблазниться на способы Шри-Ланки - безжалостное военное нападение на повстанцев ценой нарушения основных прав человека и разрушения гражданского общества.
Santos proto mohl cítit pokušení zvolit srílanskou cestu - nelítostný vojenský útok vedený s cílem rozprášit povstalce i za cenu rozsáhlého porušování lidských práv a zničení civilních komunit.
Уровень неонатальной смертности в Шри-Ланке, Индонезии, Перу и Ботсване сократился вдвое в 1990-х годах.
Srí Lanka, Indonésie, Peru i Botswana během 90. let 20. století snížily novorozeneckou úmrtnost na polovinu.
Мексика, Бразилия, Центральная Европа, Индонезия и даже Шри-Ланка обеспокоены конкуренцией со стороны более дешевой рабочей силы.
Mexiko, Brazílie, střední Evropa, Indonésie, ba i Srí Lanka se obávají konkurence nižších mezd.
Достаточно посмотреть на Шри-Ланка, где буддизм связан с этническим шовинизмом в гражданской войне между буддистами сингальцами и индуистами тамилами.
Stačí se podívat na Srí Lanku, kde se buddhismus prolíná s etnickým šovinismem v doutnající občanské válce mezi buddhistickými Sinhálci a hinduistickými Tamily.
Уже в третьем веке до нашей эры буддизм распространился мирным путем от Индии до Шри-Ланки и на большие территории юго-восточной Азии.
Buddhismus se už ve třetím století před n.l. mírově šířil z Indie na Srí Lanku a do rozsáhlých oblastí jihovýchodní Asie.
Политизация имеет большое значение, поскольку две наиболее сильно пострадавшие страны - Индонезия и Шри-Ланка - вовлечены в военные конфликты в зонах стихийного бедствия.
Politizace je podstatná, protože obě země, které byly nejhůře zasaženy, Indonésii i Srí Lanku, sužují v oblastech, které cunami poničilo, válečné konflikty.