AB | ba | aa | aby

ABA чешский

абсцизовая кислота

Перевод ABA перевод

Как перевести с чешского ABA?

ABA чешский » русский

абсцизовая кислота

Aba чешский » русский

Аба

Синонимы ABA синонимы

Как по-другому сказать ABA по-чешски?

ABA чешский » чешский

kyselina abcisová dormin

aba чешский » чешский

abája

Примеры ABA примеры

Как в чешском употребляется ABA?

Субтитры из фильмов

Hledám Aba Simpsona.
Я ищу Эйба Симпсона.
Jo, od doby Aba Lincolna.
Так и есть. С тех пор, как научился дышать.
Misch-Misch, Khartoum, Ali, Fahan a Aba.
Миш-Миш, Картум, Али, Фахани и Аба.
A pak. Jsme vylezli na sochu Lincolna a trochu jsme starýho Aba zkrášlili rtěnkou?
И тогда мы, мы залезли на статую Линкольна и накрасили Старому Эйбу губы красным маркером.
Digitálně stopuješ transakci zpátky, dokud nezjistíš, kde se kód ABA čísla příjemce překrývá s kódem ABA čísla vkladatele.
Проследи цифровой след сделки, пока не найдешь код принимающего банка не совпадет с кодом банка вкладчика.
Digitálně stopuješ transakci zpátky, dokud nezjistíš, kde se kód ABA čísla příjemce překrývá s kódem ABA čísla vkladatele.
Проследи цифровой след сделки, пока не найдешь код принимающего банка не совпадет с кодом банка вкладчика.
Mám trochu potíže s přístupem kód skupina souborů bez ABA partnerem na úrovni vyhnout.
У меня проблемы с доступом. К групповым файлам без прав администратора.
Zabil jste Bobbyho a Aba.
Вы убили Бобби и Эйба.
Nejvíce jsem se strachoval o svého řidiče, Aba Doderera.
Большевсегоябоялсяза своегошофёраАбаДодерера.
Chceš, aby Aba zabili?
Хочешь, чтобы Эйба убили?
A přikláníš se spíše k ABA nebo Greenspan?
Ты больше в ПАП (Прикладной анализ поведения) или Гринспен?
Reeceová si myslí, že jsme do toho skladiště šli společně, a Aba jsme z hlášení vypustili úplně.
Рис думает, что мы пошли на склад вместе, а Эйба из рапорта исключили. Спасибо.
Ne, myslím si, že jste si hrál na škatulata s ABA, nevyšlo vám to, a teď potřebujete velkého klienta a zatracenou výhru, nebo zhruba za 10minut skončíte na dlažbě.
Нет, вы играли с ассоциацией адвокатов, проиграли, и теперь вам нужен крупный клиент и победа, чтобы не оказаться на улице в ближайшие 10 минут.
Slyšela jsem o vašem projevu na konferenci ABA před pár lety.
Я слышала ваше выступление на конференции АБА пару лет назад.