koncil чешский

собор, синедрион, коллегия

Значение koncil значение

Что в чешском языке означает koncil?

koncil

vrcholné shromáždění nejvyšších představitelů církve

Перевод koncil перевод

Как перевести с чешского koncil?

koncil чешский » русский

собор синедрион коллегия

Синонимы koncil синонимы

Как по-другому сказать koncil по-чешски?

koncil чешский » чешский

rada církevní sněm

Склонение koncil склонение

Как склоняется koncil в чешском языке?

koncil · существительное

+
++

Примеры koncil примеры

Как в чешском употребляется koncil?

Субтитры из фильмов

Je to pravda, že až skončí koncil, budou se faráři moci ženit? Ne. Tomu nevěřím.
Послушайте интересно, разрешит Вселенский собор священникам жениться?
Koncil ztrácí těmi tvými nesmyslnými historkami drahocenný čas!
Ох уж Калли, ты тратишь драгоценное время у Совета на эти смешные истории!
Dobře, ale jak se dostaneme přes koncil tam venku?
Хорошо, но как мы пройдём мима совета?
Vy jste planetární koncil?
Да, я директор.
Šedý koncil?
Серый Совет?
Svolejte koncil.
Созови совет вновь.
Pak jdu svolat Šedý koncil.
Тогда я созову Серый Совет.
Delennová, když odmítnete toto rozhodnutí jestli odmítnete poctu, kterou se vám rozhodl dát tento koncil jestli nás opět opustíte, možná se už nebudete moci vrátit.
Деленн, если ты отвергнешь это решение. 398 00:30:20,807-- 00:30:25,801.если ты отвернешься от великой чести которую совет решил тебе дать если ты вновь нас покинешь,тебе могут не позволить вернуться.
Tento koncil nebyl nikdy předtím rozdělený.
Этот совет никогда прежде не был разделен.
Tento koncil se vyjádřil.
Совет сказал свое слово.
No a teď musím jít zpátky na koncil a vysvětlit jim, že Centaurská vláda v rámci zachování míru souhlasí s odevzdáním Kvadrantu 37 Narnům.
И теперь мне надо снова идти назад на совещание и объяснять им что правительство Центавра согласно отдать квадрат 37 Нарнам.
Mluvím za celý šedý koncil.
Я говорю от имени Серого Совета.
Šedý Koncil nás přece zradil.
Серый Совет предал нас.
Ale Šedý koncil nikdy nikomu nepoví celou pravdu, že?
Но ведь серый совет всей правды не говорит ни кому, так?

Возможно, вы искали...