koncové světlo чешский

Синонимы koncové světlo синонимы

Как по-другому сказать koncové světlo по-чешски?

koncové světlo чешский » чешский

zadní světlo

Грамматика koncové světlo грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает koncové světlo в чешском языке?

koncový + světlo · прилагательное + существительное

++

Примеры koncové světlo примеры

Как в чешском употребляется koncové světlo?

Простые фразы

Mám rád světlo svíček.
Мне нравится свет свечей.
Líbí se mi světlo svíček.
Мне нравится свет свечей.
Vidím světlo.
Я вижу свет.
Všechny rostliny potřebujou vodu a světlo.
Всем растениям нужны вода и свет.

Из журналистики

Thomas Jefferson přirovnal vědomosti ke svíčkám: když se od jedné zapálí druhá, světlo té první se tím nezmenší.
Томас Джефферсон сравнил знания со свечами: когда одна используется, чтобы зажечь другую, это не уменьшает свет первой свечи.
BRUSEL - Nedávná smrt etiopského premiéra Melese Zenávího v Bruselu konečně vynesla na světlo, co se skrývalo za jeho tajuplným dvouměsíčním zmizením z veřejného života.
БРЮССЕЛЬ. Недавняя смерть в Брюсселе премьер-министра Эфиопии Мелеса Зенауи, наконец, проливает свет на то, что скрывалось за его таинственным исчезновением из общественной жизни на два месяца.
Nejvýznamnější nenásilné hnutí, které v posledních desetiletích spatřilo světlo světa, zformovali právě ti, jež Obama ve své káhirské řeči vyzval, aby usilovali o demokracii.
Те же люди, которых Обама призывал в своей речи в Каире искать демократию, сегодня сформировали наиболее важное ненасильственное движение, которое мир видел за последние десятилетия.
Během tohoto přechodu spatřila světlo světa agresivní zahraniční politika uskutečňovaná vilémovským Německem, zrůdné utrpení, jež Rusku způsobili Lenin a Stalin, Maův teror, diktatura Mussoliniho i Frankova a obludný nacistický režim.
Агрессивная внешняя политика кайзеровской Германии, изощрённые мучения, которым подвергли Россию Ленин и Сталин, ужасы правления Мао, диктатуры Муссолини и Франко, кошмарный нацистский режим - всё это имело место во время данного превращения.
Podle zpravodajů Blair o tyto změny nejeví velký zájem, přesto právě ony - a nikoli jakési světlo ve tmě pro britskou prosperitu a sociální spravedlnost - jsou jeho trvalým odkazem.
Как сообщают, Блэр не проявляет особой заинтересованности в этих изменениях, но именно они, а не экономическое процветание и социальная справедливость в Великобритании, станут наследием его правительства.
Bushova administrativa ale přitom odmítá zveřejnit informace, jež by vhrly světlo na roli firemních zájmů při vytyčování energetické politiky země.
Однако администрация Буша отказывается обнародовать информацию, которая бы показала роль корпоративных интересов в формировании ее политики в области энергетики.
A když aféra vyšla na světlo, postavil se ke svému selhání čelem, přijal zodpovědnost za důsledky a učinil to, co povinnost, čest a vlast podle jeho názoru vyžadovaly.
Когда о его измене стало всем известно, он признал свой провал, взял на себя ответственность за последствия и сделал то, что, по его мнению, от него требовали долг, честь и страна.
Přetrvává značný kapacitní převis - například optická vedení, jež dosud čekají na světlo, které by přenášela.
Большое количество производственных мощностей не задействовано - примерно как оптоволоконные линии, что остаются темными в ожидании, пока через них пропустят свет.
Epidemiologové zase naznačili, že výzkum šíření nakažlivých nemocí může vrhnout nové světlo na neobvyklá schémata finanční nákazy, jichž jsme byli v posledních pěti letech svědky.
Эпидемиологи выдвинули предположение о том, что исследования того, как распространяются инфекционные заболевания, могут пролить свет на необычные схемы распространения финансовых инфекций, свидетелями которых мы являемся последние пять лет.
Dramatická kniha vydaná krátce před referendem o ústavě vrhá světlo na otázku, kdo za těmito machinacemi stojí.
Драматическая книга, опубликованная незадолго до референдума по конституции, проливает свет на то, кто стоит за этими махинациями.
A světlo na konci tunelu svítí i eurozóně.
Есть свет в конце тоннеля и для еврозоны.
A zároveň vrhá světlo na koncovku, jež se nyní rýsuje ve zmatené a rozbouřené eurozóně.
Он также проливает свет на эндшпиль, который сейчас обретает свои очертания в сбитой с толку и неустойчивой еврозоне.
Současná krize vrhá světlo na jeden z dominantních a odvěkých rysů evropského chování - luxus dívat se zpět.
Сегодняшний кризис служит явным проявлением типичного европейского поведения - политики с оглядкой назад.
Nicméně s ohledem na korupční skandály zahrnující prominentní osobnosti vlády, jež během posledních několika let vyšly na světlo, je přirozené se ptát, proč akciový trh zůstává tak silný.
Естественно задуматься над тем, как фондовый рынок смог удерживать столь сильные позиции после крупных скандалов с высокопоставленными членами правительства, которые вышли на свет за последние несколько лет.

Возможно, вы искали...